Odla sallat

Fotograf/bild: Film: Jennifer Stavropoulos, regrow lettuce

Odla sallat

(sallatsodling, salladsodling, odling sallat, odla sallad)

Sallatsodling i köksträdgården sker mest av olika trädgårdssallater som huvud­sallat, isbergssallat, plock- och bladsallater. De mer beska cikoriasallaterna är inte lika populära och ibland svårodlade. Se film hur man återanvänder roten på en sallat, klicka på "Jennifer" under bilden ovan.

Odlingen av de olika sorterna är likartad, men skillnader finns. Sortgrupperna är plocksallat, huvudsallat (inklusive isberg) och cikoriasallat. S.k. bataviasallat odlas på samma sätt som huvud-/isbergsallat. Mangold och spenat är specialvarianter. Se respektive sortgrupp i kolumnen till höger. För odling av minisallat se avsnitt Odla minisallat.


SORTVAL

Plocksallat: Det finns gröna och rödvioletta med krusiga och sågtandade blad av alla de slag.
Huvudsallad: Det finns gröna, rödbruna och spräckligt grönlila varianter, med runda, spetsiga eller krusiga blad.
Isbergssallat: Det finns gröna och grön-lila varianter. Great Lakes 366 är den mest odlade.
Cikoriasallat (beska): Bladcikoria, drivcikoria, escarolesallat, frisésallat, rosésallat m.fl.
Mångfalden är stor. Se respetive sortgrupp.


VÄXTPLATS & JORD

Läge:
Soligt men inte alltför varmt läge och någorlunda vindskyddat. Bäst är en växtplats där sallaten får full sol under vår och höst, men halvskugga under heta sommardagar, särskilt på eftermiddagen.

Jordmån: Sallat kan odlas på de flesta jordar under skilda förhållanden, men ju bättre jord desto bättre skörd. Jorden bör vara humus- och mullrik, luftig och fuktbevarande. Förbered växtplatsen genom att blanda ut jorden med fin kompostjord innan plantering. Jorden bör vara något basisk, pH-värdet bör ligga strax över 7.

Planteringsordning: Sallat kan till skillnad mot de flesta andra växtslag odlas på samma jord flera gånger i rad under samma växtsäsong utan att avkastning försämras. Sallat växer snabbt och behöver inte med nödvändighet ha eget land. Den växer bra mellan andra grönsaker som lök, purjo, morötter, kål, rödbetor och baljväxter, om den inte skuggas för mycket. När de andra växterna blir större har sallaten som regel redan skördats. Efter sallatsskörd passar tomater, spenat, bönor eller rädisor. Vid skiftesbruk kan snabbväxande, kvävesamlande vicker (luddvicker, fodervicker) användas för gröngödsling. Även linser kan fungera.


SÅDD, PLANTERING

Frön:
Hållbarhet 4 år. Det finns virusfria frön, vilket minskar virusrisken. Det finns också sorter som inte lika lätt går "i stock", dvs bildar stängel och blommar. Det finns också sorter som inte lika lätt går "i stock", dvs bildar stängel och blommar. De flesta är senblommande, eller blommar inte alls. Tänk på att belysning t.ex. i växthus som står på hela nätterna kan lura plocksalladen att blomma tidigare.

Vid odling skiljer man på direktsådd och förkultivering vilket innebär odling under glas på våren eller i kruka inomhus avsedd för tidig utplantering.


Förkultivering

Utvecklingstid:
 1-2 veckor.
Temperatur: Från +15 till +20°C.

Förkultivering görs tidig vår cirka 2 veckor före utplantering, vilket ger snabbare skörd, lättare ogräsbekämpning och jämnare utveckling. Vid plantuppdragning är det bra att så fröet direkt i små torvkrukor eller s.k. pluggbrätten. Alternativt så fröna grunt i en kruka med såjord. Täck gärna fröna efter sådd med ett tunt lager sand eller fiberduk. Ge plantorna en rejäl genomvattning. Tänk på att rumstemperaturen inte bör överstiga 20°C (se nedan). Torvkrukor och färdiggrodda plantor för utplantring finns att köpa.

Förgrodda cirka två veckor, inte längre och släck ljuset på natten för att inte groddarna skall bli gängliga och svårhanterliga. Förvuxna plantor ger sämre etablering. Plantorna kan kyllagras (bäst vid +1°C) någon vecka i väntan på rätt planteringstillfälle. När hjärtbladen utvecklats
utplanteras skotten.

Frostkänslig sallat behöver härdas gradvis innan den planteras ut. Sätt ut torvkrukorna fler och fler timmar varje dag. Låt processen ta åtminstone två veckor. Vid plantering tas plastkåpan bort. Max 3/4 av krukklumpen bör täckas med jord. För djup plantering ökar risken för svampangrepp.


Tidig skörd i växthus

Både plocksallat och huvudsallat kan odlas i växthus när dagarna är tillräckligt långa. Salladsplantorna behöver bra med ljus och temperaturen får inte sjunka under noll i växthuset. Fröna gror från +5°C.

Odlingsperiod: Mitten mars till mitten juni.
Utvecklingstid totalt: 1,5-3 månader. Groningstid: 1-3 veckor beroende på temperatur.
Temperatur vid förgrodd: Från +15 till +20°C.
Vid natttemperatur 10-15°C och 20°C på dagen blir plocksallad skördeklar på 5-6 veckor (efter förgroddning). Huudsallad tar ett par veckor längre tid att bli klara. 

För odling av huvudsallad bör frön avsedda för växthus användas t.ex. Hudson. Förkultivera plantor enligt ovan. Omplantera skotten i varsin 12-15 cm bred kruka. Bäst är en blandning av lagrat gräsklipp, sand och torvmull, så slipper man gödelvattna krukorna. Ställ ut krukorna i växthuset på en cirka 4 cm djup sandbädd. Efter ett tag har rötterna växt ut i sanden. Se därefter till att sanden hålls fuktig och vattna krukorna uppifrån en gång i veckan. Lägg gärna lite lagrad gräsklipp mellan krukorna. Det kan då räcka med att hålla gräset fuktigt.


Odla i kruka

Så eller plantera förgrodd sallad i ett par 10 liters krukor, förslagsvis blandade sorter. Skörda dem tidigt när de är spröda och goda. De olika sorterna kommer att gro och växa i olika hastighet och du får en jämn och varierad skörd. När det börjar bli tunnt med nya plantor sätter du fler frön. Se avsnitt Odla på balkong eller inne.

Tips! Sallater och örtbladkryddor säljs i handeln i små plastkrukor och har en tendens att vissna fort. Detta avhjälps med att helt enkelt plantera om dem i en större kruka. Vattna ofta och rikligt, i synnerhet basilika.


Frösådd på friland

Odlingsperiod: Mitten april till september. Isbergssallat in i oktober.
Utvecklingstid totalt: 1,5 till 3 månader. Groningstid: 1-3 veckor beroende på värme.
Temperatur vid groning: Från +5 till +20°C.
Sådjup: Grunt, 1-2 cm djup såfåra.
Radavstånd: 2-5 dm.

Jorden luckras väl före sådd utan att vändas. Sängen görs jämn och fast. Gör en såfåra med finger eller käpp och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite jord och tryck till lite lätt. Vattna.

Frön börjar gro från +5°C. Högre temperatur än 20°C hämmar groddningen och vid temperaturer över 25°C vill sallatsfrön vanligtvis inte gro. Optimal groningstemperatur är 15-20°C, då gror fröna på mindre tid än en vecka. Om frön inte gror beror det i allmänhet på för hög värme. Vill man så vid hög temperatur sår man på kvällen och vattnar på dagen för att sänka temperaturen och/eller så täcker man plantorna med frigolitlådor. Vill man så när det är riktigt varmt ökar chanserna för grobarhet om man först placerar fröna i kylskåpet i en vecka innan plantering.


UNDERHÅLL

Gallring: Gallra efter några veckor när bladen har blivit några centimeter höga. Plantavstånd 3-4 dm. Fyll gärna på med lite fin kompostjord runt plantorna.

Bevattning: Sallat får aldrig lida brist på vatten, för då blir den besk och går tidigt "i stock", dvs bildar stängel och blommar. Detta är i sig naturligt och händer oftast under en värmebölja. Konstant fukt är heller inte bra, i synnerhet inte för späda skott. Vattna på förmiddagen så att bladen inte är blöta när kvällen kommer. Vattna helst runt plantorna i stället för på, är det mycket varmt mår även bladen bra av en lätt dusch. Lagom mängd vatten är cirka 20 mm. Störst är behovet från 2-3 veckor före skörd.

Gödsling: Sallad gillar stallgödsel, benmjöl och andra organiska gödslar. När tillväxten kommit igång efter utplantering eller gallring, är det bra att övergödsla med animaliskt mjöl eller hönsgödsel. Gröngödsla med färskt gräsklipp mellan plantorna, det bevarar också fukten. Under sista delen av växtperioden är både tillväxt och näringsupptagning störst. Mulla försiktigt ner stallgödsel i jorden någon gång under senare delen av odlingsperioden eller på senhösten. Arbeta inte ned gödsel djupare än 5 cm.

Luckra: Om jorden blivit tillpackad t ex av kraftig nederbörd kan det vara bra att luckra den för att få syre till rötterna. Ibland passar man då samtidigt på att tillföra lite extra kväve.

Växtskydd: Se separat avsnitt Skadedjur och skador på sallat.


SKÖRD & FÖRVARING

Sallat skördas bäst på morgonen, då är saftspänningen som högst. Senare på dagen torkar bladen ut en del. Skär av basen med en vass och ren kniv. De yttre bladen rensas bort.

Förvaring: Sallat förvaras bäst oplockad innan den blir för grov. Skölj sallaten och ta bort skadade, angripna blad. Låt rinna av. Lägg i perforerad eller öppen plastpåse. Förvaras i kylskåp så kallt som möjligt, 1-8°C. Hållbar en till två veckor beroende på sort. Vi låg temperatur och hög fuktighet förlängs hållbarheten.

PS: Förvara inte sallat nära tomater under längre tid. Mogna tomater utsöndrar etylen – en gas som sallad är mycket känslig för. Bladen blir gula och får besk smak. Tomater skall f.ö. inte förvaras i kylskåp.

Läs mer

Om sallat

Odla minisallat

Odla på balkongen eller inne

Växtskydd sallat

Film: How to regrow lettuce