Rucula odlas som vanlig plocksallat och skördas som späda blad. Rucola går lätt i blom under högsommaren. Den sås i omgångar och blir bäst och mildast under vår och sensommar-höst. Rucola kan odlas inne året runt och fröna kan groddas (se Grodda rucola). Rucula har skarp, pepprig smak.


SORTVAL

Rucula innefattar två släkten med flera arter och varierande pepprighet. Bladen kan vara flikiga eller rundade. Vanligast är senapskål (Eruca versicaria/sativa) också benämnd kort och gott rucula. Bladen är ofta lite avrundade och inte så flikiga som vild. Sortexempel:

Apollo: Lättodlad, snabbväxande. Äggformade, släta blad. Fin kryddig smak. Förgros och skördas april-september.
Coltivia: Snabbväxande, kraftig, robust. Pikant skarp smak med sting. Bra innomhus för skörd året om.
Discovery: Lätt- och snabbodlad, populär sort. Mild aromatisk, skarp smak. Kan odlas inne för åretruntskörd.
Sky Rocket: Snabbväxande, riklig skörd. Flikiga upprätta blad. Skörd maj-oktober.

Vild rucola: Det andra släktet Diplotaxis består av två arter, mursenap och sandsenap och brukar benämnas vild rucola eller italiensk rucola. Jämfört med vanlig rucola brukar den vilda ha mörkare, smalare och flikigare blad, den gror och växer långsammare och går i blom senare. Smaken är ofta kryddigare än den vanliga. Plantan kan skäras ner flera gånger och klarar ofta övervintring under täckning. Sortexempel:

Italiensk rucola: Lättodlad, snabbväxande. Smala flikiga blad. Kryddig kålsmak. Skörd juli-oktober.
Vildrucola: Mörkgröna sågtandade blad. Intensivt pepprig smak. Idealisk för odling åretrunt inne.


VÄXTPLATS & JORD

Läge: Soligt, eller halvskuggigt läge. Ibland kan skuggigt läge fungera för vildrucola.

Jordmån: En djup, humusrik, väldränerad jord är bäst. pH-värde strax över 7. Förbered växtplatsen genom att blanda ut jorden med fin kompostjord innan plantering.


SÅDD, PLANTERING

Rucola kan sås utomhus så snart frostrisken är över och jorden kan bearbetas. Har man bråttom kan man förkultivera plantorna. Rucola kan även odlas inomhus året runt.

Frön: Hållbarhet 4 år. Rucula odlas som ettårig växt. Det finns virusfria frön, vilket minskar virusrisken. Det finns också sorter som inte lika lätt går "i stock", dvs bildar stängel och blommar. Rucula säljs ofta i fröblandningar med andra minisallatssorter.

Förkultivering, odling i växthus och i kruka 

Rucula direktsås vanligtvis på friland, men kan förkultiveras januari-mars för tidig utplantering. Inomhus kan den odlas året om som annan minisallat. Se avsnitt Odla minisallat.


Frösådd på friland

Rucula fungerar bäst i växtregion 1-3. Den är snabbväxande och plantor bör sås i omgångar från tidig vår. Vildrucula kan ofta klara övervintring om övertäckt.

Odlingsperiod: Sådd (mars) april-september (augusti). Skörd juli-oktober.
Utvecklingstid totalt: Cirka 1-2 månader. Grotid: 1-3 veckor beroende på temepratur.
Temperatur vid groning: Från +5 till +20°C.
Sådjup frön: Grunt, 0,5-1 cm djup såfåra. Fröavstånd 1,5 dm.
Radavstånd: 2-6 dm.

Jorden luckras väl före sådd utan att vändas. Sängen görs jämn och fast. Gör en såfåra med finger eller käpp och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite jord och tryck till försiktigt. Vattna (gärna i såraden innan sådd).

Rucola går lätt i blom under högsommaren. Bäst och mildas blir den under vår och sensommar-höst. I synnerhet sensommarsådd ger fin höstskörd som står länge och inte besväras av insekter.

Sådd kan ske tidigt på säsongen när frostrisken är över. Frön börjar gro från +5°C. Högre temperatur än 20°C hämmar groddningen och vid temperaturer över 25°C vill sallatsfrön vanligtvis inte gro. Optimal groningstemperatur är 15-20°C då gror fröna på mindre tid än en vecka. Om frön inte gror beror det i allmänhet på för hög värme. Vill man så vid hög temperatur sår man på kvällen och vattnar på dagen för att sänka temperaturen och/eller så täcker man plantorna med frigolitlådor. Vill man så när det är riktigt varmt ökar chanserna för grobarhet om man först placerar fröna i kylskåpet i en vecka innan plantering.


UNDERHÅLL

Gallring: Rucola behöver inte gallras om glest sådd. Plantavstånd cirka 1,5 dm. Fyll gärna på med lite fin kompostjord runt plantorna. Plocka bort blomstänglar för längre skördeperiod. Om plantan klipps ner en gång ger den nya blad men går sedan lätt i blom.

Bevattning: Rucola växer snabbt och får inte sakna vatten. Vid torka blir den lätt för skarp i smaken och går lättare i blom. Vattna rikligt för mildare smak.


Gödsling: Stallgödsla på hösten.

Luckra: Om jorden blivit tillpackad t ex av kraftig nederbörd kan det vara bra att luckra den för att få syre till rötterna.

Växtskydd: Rucula är ganska motståndskraftig. Se avsnitt Växtskydd sallat.


SKÖRD & FÖRVARING

Skördetid: Plocka späda blad eller hela plantor tidigt. Avskurna plantor ger ytterligare en skörd.

Förvaring: Sallat förvaras bäst oplockad innan den blir för grov. Skölj sallaten och ta bort skadade, angripna blad. Låt rinna av. Lägg i perforerad eller öppen plastpåse. Förvaras i kylskåp så kallt som möjligt, 1-8°C. Hållbar en till två veckor beroende på sort. Vid låg temperatur och hög fuktighet förlängs hållbarheten.

Läs mer

Odla minisallat

Grodda rucola

Växtskydd sallat

Rucola