Pågående arbete, text ej klar.Cikoria (se Cikoriasallat) kan odlas som minisallat innomhus eller på friland. Vissa sorter är bättre än andra.


SORTVAL

Frissée t.ex.: Pancalieri (krusiga, starkt flikiga blad), Ricciutissima d´Ingegnoli (grön-gul), Wallonne (gul-grön),

Escarol t.ex.: Grobo (vågiga gröna blad, gult inre), Scarola verde giant maraichere (grön-gul).

Sallatscikoria t.ex.: Grumola/Grumolo Verde (grön), Herby Mixed (blandade sorter), Misticanza d´Insalate (blandade sorter), Palla Rossa (rosensallat), Variegata de Chioggia (grön-röd).

VÄXTPLATS & JORD

Läge: Solig, varm plats någorlunda vindskyddad.

Jordmån: En djup, humusrik, väldränerad jord är bäst. pH-värde strax över 7. Förbered växtplatsen genom att blanda ut jorden med fin kompostjord innan plantering.


SÅDD, PLANTERING

De olika sorterna odlas på likartat sätt men avvikelser förekommer. Det finns både ett- och tvåriga. De senare kan ibland skördas som minisallat på våren. Se anvisningar på fröpaketen.

Förkultivering

Förkultiveras vanligtvis inte, men kan ske februari-april för utplantering och tidig skörd under sommaren.

Sådd på friland


Odlingsperiod: Sådd april-augusti för skörd i augusti-december, varierande beroende på sort. 
Utvecklingstid totalt: 2-3 månader.
Temperatur vid sådd: Från + till +°C.
Sådjup: Grunt, 1-2 cm djup såfåra.
Radavstånd: 3-5 dm.

Cikoriasallat bör som regel inte sås förrän jorden är varm i maj-juli. Cikoria vill ha värme under groddningstiden och vid tidig sådd finns risk för att plantan går i blom. Vattna i såfåran innan sådd. Viktigt att hålla sådden fuktig.


UNDERHÅLL

Gallring:

Bevattning
: Sallat får aldrig lida brist på vatten.

Gödsling: Stallgödsel som brukas ner under hösten. Gödsling under sommaren med kvävegödsel eller täckning med gräs.

Växtskydd: Se avsnitt Växtskydd sallat.


SKÖRD & FÖRVARING

Skördas

Smak: Mer eller mindre besk.

Förvaring: Direkt efter skörd i kylskåp så kallt som möjligt, +1 till +3°C är idealiskt. Hållbarhet cirka 1 vecka.