Odla mangold, mangoldskott

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Odla mangold, mangoldskott

(vit mangold, röd mangold, oarange mangold, gul mangold)

Mangold odlas som 1-årig bladgrönsak och kan skördas hela sommaren, men kan ge skörd nästkommande år före blommning om vintern varit mild. Då kan man skörda mangoldskott på våren. Första året bildas en bladrosett som bildar den näring som ska användas till blomskotten nästkommande år. Det är bladrosetten med stjälk som används som grönsak.


SORTVAL

Det finns silver/vit, grön, vinröd, röd, orange och gul mangold. Då avses stjälkarna, som kan vara smala eller breda. Bladen är gröna, släta eller buckliga. Fröer säljs också med blandade sorter t.ex. Bright Lights. Vissa sorter passar bättre till minisallat än andra.

Silver/vit mangold t.ex. Lucullus (medeltjock stjälk, buckliga blad, ganska frosthärdig), White Silver 2 (mkt bred stälk, lätt buckiga blad), Zilver (bred stjälk, svagt buckliga blad, ganska frosthärdig).

Grön mangold t.ex. Erbette (smal stjälk, släta blad, spenatkaraktär, kan ofta övervintra), Foodhook Giant (bred stjälk, stora buckliga blad, frosthärdig),

Röd mangold t.ex. Magenta Sunset (bred stjälk, lätt buckliga blad, tålig), Rainbow Chard (medel stjälk, lätt buckliga blad), Rhubard Chard (medel stjälk, buckliga blad, blomningsbenägen).

Orange mangold t.ex. Orange Fantasia (smal stälk, buckliga blad).

Gul mangold t.ex. Bright Yellow (kraftig stälk, buckliga blad), Golden Chard (kraftig stjälk, svagt buckliga blad, behåller färgen vid kokning).

Minisallat t.ex. Lucullus.


VÄXTPLATS & JORD

Läge: Helst soligt läge vilket ger större skörd än halvskuggigt. Gärna i närheten av buskbönor, lök, kål(rabbi), men inte nära störbönor och senap.

Jordmån: Mangold kan växa på de flesta jordar, men trivs bäst i djup, mull- och näringsrik jord, gärna något lerhaltig men väldränerad. pH-värde runt 7,0. Förbered växtplatsen på våren genom att mylla ned kompost och kvävegödsel t.ex NKP. Mangold behöver mycket kväve.


SÅDD

Frön: Mangoldfröet betstår av fem frön som sitter ihop. Gallring är därför nödvändig om man odlar plantor.

Odla skott och minisallat i kruka

Skott kan odlas i kruka på balkongen eller innomhus. Fyll en kruka med näringsrik, välgödslad jord. Toppa gärna med såjord. Gör en såfåra med finger och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite (så-)jord och tryck till lite lätt. Vattna. Tänk på att temperaturen inte bör vara över 20°C för då hämmas tillväxten och över 25°C vill frön inte gro. Skörda skotten tidigt när de är spröda och goda. När det börjar bli tunnt med nya plantor sätter man fler frön.

Sådd på friland

Så direkt på friland när jorden blivit uppvärmd. För tidig sådd i kall jord ökar risken för stocklöpning (blommbildning redan första året).

Odlingsperiod: (April) Maj-juli för skörd i juli-september (oktober). 
Utvecklingstid totalt: 1,5-2 månader.
Temperatur vid sådd: Från +10 till +20°C.
Sådjup: Grunt, 1-2 cm djup såfåra.
Radavstånd: 4-5 dm.

Jorden luckras väl före sådd utan att vändas. Sängen görs jämn och fast. Gör en såfåra med finger eller käpp och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite jord och tryck till försiktigt. Vattna. För kontinuerlig skörd, så i omgångar fram till och med juni. Vanligen skördar man bladen efterhand. Skär man ner hela växten kommer det snart nya blad.

Täckning: Om tidig sådd är övertäckning med fiberduk lämpligt om temperaturen blir väl låg.


UNDERHÅLL

Gallring: När plantan blivit en decimeter hög är det dags att gallra. Plantavstånd 1-2 dm. De små bortrensade plantorna är goda i salladen.

Bevattning: Vattna vid behov. Jorden ska alltid vara fuktig, men mangolden mår inte bra av att stå i blöt jord. Mangold får ett väl utvecklat rotsystem. Som uppvuxen klarar den sig ganska bra utan bevattning. Vid uppenbar vattenbrist får mangolden träiga stjälkar.

Gödsling: Mangolden behöver mycket näring och man bör ge den kväverik gödning under hela växtperioden. Stallgödla på hösten.

Luckra: Ogräsrensa och luckra jorden vid tillfälle.

Växtskydd: Mangold angrips sällan av skadeinsekter och sjukdomar. Betbladlusen kan ställa till problem vid rejäla angrepp med missformade blad och minskad skörd som följd. Spruta bort lössen med vattenslangen. Om det inte räcker, behandla med såpvatten. Läs mer avsnitt Växtskydd sallat.


SKÖRD & FÖRVARING

Vanligen skördar man bladen efterhand 4-6 veckor efter sådd, när de blivit 1-2 dm höga. Ryck varsamt loss de yttre bladen rakt upp. Att rycka bort blad stimulerar bildning av nya. Skär man ner hela växten 3 cm från marken kommer det snart nya blad.

För att skörda sent in på hösten skyddar man plantorna med plast eller fiberduk som spänns upp över plantorna. Täckt med organiskt material så kan den övervintra i en stor del av landet och ge försommarskörd innan den går i blom.

Användning: Bladen används på samma sätt som spenat och stjälkarna likt sparris. Läs mer: Mangold & Mangoldskott.

Förvaring: Överskott förvaras i öppen plastpåse i kylskåp så kallt som möjligt. Kort hållbarhet, några dagar. Alternativt förvälls bladen och fryses in. De kan också torkas i svag värme.

Läs mer

Mangold

Växtskydd sallat

Mangoldskott

Mangold frösorter