Ursprungsskydd EU

Ursprungsskydd EU

(1. Skyddad Ursprungsbeteckning SUB 2. Skyddad geografisk beteckning SGB 3. Garanterad traditionell specialitet GTS)

Engelsk översättning 1. Protected Designation of Origin PDO 2. Protected Geographical Indication PGI 3. Traditional Speciality Guaranteed TSG

Fransk översättning 1. Appelation d´Origine Protégée AOP 2. Indication géographique protégée IGP 3. Spécialité Traditionnelle Garantie TSG

Italiensk översättning 1. Denominazione di Origine Protetta DOP 2. Protetta Indicazione Geografica IGP 3. Specialità Tradizionale Garantita STG

Tysk översättning 1. Geschützte Ursprungsbezeichnung gU 2. Geschützte geografische Angabe ggA 3. Garantiert traditionelle Spezialität TSG

Spansk översättning 1. Denominación de Origen Protegida DOP 2. Indicación Geográfica Protegida IGP 3. Especialidad Tradicional Garantizada TSG

Ursprungsskydd omfattar skydd av speciella regionala och lokala jordbruksprodukter (livsmedel och alkoholhaltiga drycker) inom Europeiska Unionen. Även producenter i tredjeland kan ansöka om SUB- och SGB-registrering. EU-systemet infördes 1992. Gällande bestämmelser är från 2006 och omfattar tre nivåer.

  1. Skyddad Ursprungsbeteckning SUB (eng. Protected Designation of Origin PDO): Produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.
  2. Skyddad geografisk beteckning SGB (eng. Protected Geographical Indication PGI): Produkten är knuten till området åtminstone genom att vara producerad eller bearbetad eller beredd där.
  3. Garanterad traditionell specialitet GTS (eng. Garanterad traditionell specialitet GTS): Inget krav på ursprung finns, men produkten ska anknyta till ett visst område genom en speciell sammansättning eller framställningsmetod associerad med det.

De äldsta ursprungsskydden i Europa avsåg vin och allra äldst var skyddet för tokajer och portvin från mitten av 1700-talet. Diskrepanser i äldre regleringar har i viss mån följt med i nuvarande EU-regler, exempelvis från den franska Appellation d´Origine Contrôlée (se dito) från 1935. EU-skyddet omfattas av det internationella "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" (TRIPS).

Sverige har idag sju livsmedel registrerade enligt detta system - Kalix löjrom (SUB), Upplandskubb (SUB), Bruna bönor från Öland, Skånsk spettekaka och Sveciaost (SGB) samt Falukorv och Hushållsost (GTS). I jämförelse kan nämnas att Italien har närmare 400 registrerade livsmedel och Frankrike cirka 300.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-12

Läs mer

Appellation d´Origine Contrôlée

Franska AOC-viner

Franska AOC-ostar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj