Isbergssallat är vår vanligast odlade huvudsallat. Den odlas kommersiellt främst i Skåne (40%). Betydande mängder odlas även i Stockholmsområdet, i Östergötland och på Gotland. Sallaten importeras främst från USA och Sydeuropa, huvudsakligen under vintern och våren. 


SORTVAL

Det finns många sorter med olika färg att välja bland. Amerikanska sorter har dominerat marknaden. Pennlake (tidig), Great Lakes 366 (mest odlad), Ithaca och Saladin är odlingsvärda amerikanska sorter. Från holländska fröfirmor härstammar Minetto (tidig, små huvuden), Malika (bra sort både för tidig och sen odling), Calona och Crispino. Andra sorter är bl.a. Beatrice (klargrön), Roxette (tidig sort med frasiga bladkanter), Timo, Santis, Crispino, Saladin och Sioux (vinrött yttre och grönt inre). Bataviasallat är ett intressant mer lättodlat alternativ, som i kalla lägen ger goda odlingsresultat.


VÄXTPLATS & JORD

Läge
: Soligt, hyggligt vindskyddat växtplats. Bäst är en plats där sallaten får full sol under vår och höst, men halvskugga under heta sommardagar, särskilt på eftermiddagen.

Jordmån: Isbergssallat är kräsen vad gäller jordmån, den passar varken på alltför styva jordar eller på rena sandjordar. En djup, humusrik, väldränerad jord är bäst. pH-värde 7-7,5. Förbered växtplatsen genom att blanda ut jorden med fin kompostjord innan plantering.


SÅDD, PLANTERING

Isbergssallat kan antingen direktsås på friland eller förkultiveras och planteras ut. Förkultivering se Odla sallat. 

Frösådd på friland

Odlingsperiod
: April-oktober.
Utvecklingstid totalt: 2-3 månader. Groningstid: 1-3 veckor beroende på värme.
Temperatur vid groning: Från +5 till +20°C.
Sådjup frön: Grunt, 1 cm djup såfåra.
Radavstånd: 4-5 dm.

Jorden luckras väl före sådd utan att vändas. Sängen görs jämn och fast. Gör en såfåra med finger eller käpp och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite jord. Vattna.

Sådd kan ske tidigt på säsongen. Plantorna tål ett par minusgrader. Frön börjar gro från +5°C. Högre temperatur än 20°C hämmar groddningen och vid temperaturer över 25°C vill sallatsfrön vanligtvis inte gro. Optimal groningstemperatur är 15-20°C, då gror fröna på mindre tid än en vecka. Om frön inte gror beror det i allmänhet på för hög värme. Vill man så vid hög temperatur sår man på kvällen och vattnar på dagen för att sänka temperaturen och/eller så täcker man plantorna med frigolitlådor. Vill man så när det är riktigt varmt ökar chanserna för grobarhet om man först placerar fröna i kylskåpet i en vecka innan plantering. 

Sista sådatum: Skåne 10 juli, Mellansverige 1 juli, Norrland 10 juni.
Sista planteringsdatum (förgrodd): Skåne 25 juli, Mellansverige 15 juli, Norrland 25 juni.

Täckning med hålplast (typ 500-hål) eller väv (typ agryl), påskyndas tillväxten, särskilt tidigt på våren. Plasttäckning ger cirka 10 dagars tidigare skörd och täckning med väv 6-8 dagar. Plasten tas av senast 2-3 veckor före skörd. Väven är skonsammare och kan ligga kvar till några dagar före skörd. Avtäckningen bör helst ske en mulen dag eller i samband med att man bevattnar grödan, annars blir det en alltför snabb och chockartad omställning.


UNDERHÅLL


Gallring: Gallra 3-4 veckor efter sådd. Gallra först 1 dm mellan plantorna när skotten kommit upp och 3-4 veckor efter sådd till plantavstånd 3-4 dm. Fyll gärna på med lite fin kompostjord runt plantorna.

Bevattning: Sallat får aldrig lida brist på vatten, för då blir den besk och går tidigt "i stock", dvs bildar stängel och blommar. Konstant fukt är heller inte bra, i synnerhet inte för späda skott. Vattna på förmiddagen så att bladen inte är blöta när kvällen kommer. Isbergssallat har en benägenhet att ruttna vid oförsiktig vattning. Detta undviks om man kan vattna mellan raderna. Lagom mängd vatten per omgång är 20 mm. Störst är behovet från 2-3 veckor före skörd.

Gödsling: Isbergssallat tillhör inte de grödor som har allra störst behov av växtnäring, men en väl balanserad gödsling är viktig för odlingsresultatet. När tillväxten kommit igång efter utplantering eller gallring, är det bra att övergödsla med animaliskt mjöl eller hönsgödsel. Mulla försiktigt ner stallgödsel i jorden någon gång under perioden. Under sista delen av växtperioden är både tillväxt och näringsupptagning störst. Arbeta inte ned gödsel djupare än 5 cm.

Luckra: Om jorden blivit tillpackad t ex av kraftig nederbörd kan det vara bra att luckra den för att få syre till rötterna. Ibland passar man då samtidigt på att tillföra lite extra kväve.

Växtskydd: Se avsnitt Växtskydd sallat. Bladkantbränna är ett speciellt problemen vid odling av isbergssallat. Bladkanterna blir "brända", vilket inte syns utanpå sallatshuvudet. Orsaken är ogynnsamma tillväxtbetingelser och botemedlet är rätt skötsel. Olika sorter är olika känsliga för bladkantbränna. Läs mer i avsnitt Skadedjur och skador på sallat.


SKÖRD & FÖRVARING


Skördetid är från mitten juni t.o.m. oktober. Den första svenska isbergssallaten skördas omkring veckan före midsommar. Då har man planterat och odlat under plast eller väv. Salladshuvudena skördas bäst på morgonen, då är saftspänningen som högst. Skär av basen med en vass och ren kniv. De yttre bladen rensas bort.

Förvaring: Direkt efter skörd i kylskåp så kallt som möjligt, +1 till +3°C är idealiskt. Hållbarheten är god, upp till två veckor. Vid hög relativ fuktighet kan sallaten sparas upp till fem veckor.

Läs mer

Odla sallat

Isbergsallat

Odla på balkongen eller inne

Odla i växthus

Växtskydd sallat

Beskrivning olika ekologiska sorter

Bild olika isbergssorter