Om prisjämförelser

Om prisjämförelser

(jämförpris, butikspris, avrunnen vikt, ätbart pris, ätbart jämförpris, tillagat jämförpris, tillagat pris)

Engelsk översättning unit price

Jämförpris reglerat i lag avser varans butikspris mätt per kilo, liter, eller annan passande enhet (se nedan). Kunskapskokboken anser det ännu intressantare att jämföra den faktiska kostnaden för det vi verkligen äter, vilket vi benämner "tillagat pris". Det vill säga varans/måltidens pris efter svinn och tillagning. På sikt kommer alla måltidsrecept automatiskt kostnadsberäknas på denna hemsida.

Jämförpriser i butik ("butiskpris") måste anges enligt svensk lag, med några få undantag (förpackningsvikt under 50 gram, färdiga måltider m.m.). Jämförpriset beräknas genom att förpackningens pris delas med varans vikt i kilo eller volym i liter. Jämförpris för livsmedel i spad, sås eller annan tillsats som är avsevärt billigare än huvudvaran t.ex. inlagd gurka, beräknas genom att förpackningens pris delas med huvudvarans vikt i kilo utan spad, sås och dylikt (=avrunnen vikt). Jämförpris för livsmedel som säljs i förpackningar med portionerade varor t.ex. portionspåsar te, beräknas genom att förpackningens pris delas med antal portioner i förpackningen. Läs mer > KO om jämförpriser.

Faktiskt matpris: Varupriser skiljer sig mellan olika varor och mellan olika butiker och varierar över tid. Jämförelser i allmänhet brukar ta fasta på prisskillnaderna mellan butiker. Kunskapskokboken däremot finner det intressantare att jämföra olika varors pris efter tillagning och rens, det vill säga priset på det vi faktiskt äter. Vad är prisskillnaden på det ätbara av en hel flundra jämfört med en filead, dessutom efter tillagning? Vad kostar lammkotletten tillagad och utan ben och fettkant?  Exempel: Lammkotletter i Hemköp, Sthlm kostade påsken 2015 339 kr/kg. Efter tillagning och puts av ben och fett, var köttpriset 630 kr/kg. Detta "tillagade köttpris" är mer relevant för vad vi faktiskt stoppar i oss och kan till exempel jämföras med till forellrom 609 kr/kg från samma butik. Det är väl få av oss som spontant tror att lammkotletter är lika dyrt som forellrom? Kunskapskokboken analyserar alltså skillnaden mellan olika varor och varuslag efter att varan rensats, putsats och tillagats = den verkliga ätkostnaden. Läs mer > Högt och lågt jämförpris.


JÄMFÖRPRIS ÄTBART OCH TILLAGAT


Det lagstadgade jämförpriset ("butikspris") är bra för att kunna jämföra likartade varor från olika producenter, men mindre bra för att jämföra kostnader för olika måltider. Hur dyr är den fileade fisken jämfört med hel fisk som rensats? Vad är prisskillnaden mellan varor efter tillagning? Det väsentliga för hushållskassan är ju vad måltiden kostar per kilo när den konsumeras. Kunskapskokboken analyserar därför varors priser enligt följande.

  1. Butikspris = lagstadgat jämförpris i kr/kg, vilket anges i butik.
  2. Ätbart råpris = priset på den del av varan som är ätbar angivet i kr/kg, dvs pris för rensad vara. Till exempel putsat kött utan ben, fisk utan huvud, skinn och ben, grönsaker utan blast och så vidare. Ätbart pris anges för vara före tillagning.
  3. Tillagat pris = ätbar varudel efter tillagning. Varor tappar eller vinner vikt under tillagning. Exempel: En gås som ugnslagas viktminskar med cirka 1/4-del på grund av vattenavgång och med ytterligare 1/5-del på grund av fettavrinning. Läs mer > Om näringsberäkning av måltid.
  4. Tillagat köttpris = den del av ätbart (tillagat) som är rent kött angivet i kr/kg. Till exempel ätbart på fågel utan skinn eller nötkött utan fettkant.
  5. Tillagat festpris = tillagat rent kött exklusive kött som inte serveras vid finare festmåltider till exempel köttrester från krås.

Kockskolan testlagar matvaror och beräknar priser enligt 1 till 5 ovan. Se exempel i tabell nedan. Resultaten presenteras allteftersom på enskilda varusidor, se till exempel > Kyckling.

Stor variation: Butikspriset varierar som bekant stort för enskild vara. I tabellen nedan framgår att en hel gås på kampanj kan kosta 90 kr/kg, men också 200 kr som ordinariepris i specialbutik. Andelen ätbart varierar också, ben och annat rens är inte lika mycket från den ena gåsen till den andra. Tillagningssättet varierar. Olika tillagningssätt som kokt eller ugnslagat, samt olika tillagningstid ger olika mängd vatten- och fettreduktion och så vidare.
 

 FÅGEL

Metod

Butik

Butik/kg

Ätbart/kg

Tillagat/kg

Ökning

 Hel kyckling

Ugn 175°C

Standard

  43 kr

  52 kr

  83 kr

  93%

 Hel kalkon

Ugn 175°C

Specialist

  60 kr

  79 kr

126 kr

110%

 Vårkyckling, coquelet

Ugn 175°C

Standard

114 kr

129 kr

186 kr

  63%

 Ankbröst

Ugn 175°C

Extrapris

190 kr

190 kr

263 kr

  38%

 Pärlhöna hel

Ugn 175°C

Specialist

141 kr

194 kr

270 kr

  91%

 Gåsklubba 

Ugn 140°C

Specialist

168 kr

206 kr

350 kr

108%

 Hel gås extrapris

Ugn 140°C

Extrapris

  90 kr

148 kr

354 kr

293%

 Hel vildand, bräserad

Bräserad

Specialist

246 kr

321 kr

478 kr

  94%

 Gåsbröst

Ugn 140°C

Specialist

350 kr

350 kr

609 kr

  74%

 Hel gås   köpt i saluhall

Ugn 140°C

Specialist

200 kr

330 kr

790 kr

295%

 

 

 

 

 

 

 

 KÖTT

Metod

Butik

Butik/kg

Ätbar/kg

Tillagat/kg

Ökning

 Fläskkarré i bit

200+150°C

Extrapris

  30 kr

  36 kr

  46 kr

  53%

 Fläsklägg kokt 2 timmar

Kokt

Standard

  38 kr

  58 kr

  87 kr

129%

 Fläsklägg kokt 3 timmar

Kokt

Standard

  38 kr

  56 kr

100 kr

163%

 Grisfötter

Kokt

Specialist

  50 kr

  94 kr

104 kr

108%

 Fläskkotlett

Pannstekt

Standard

  97 kr

109 kr

119 kr

  23%

 Julskinka

Kokt

Specialist

110 kr

126 kr

156 kr

  42%

 Lammstek

Kokt

Standard

  99 kr

127 kr

174 kr

  76%

 Kalvlägg

Ugn 175°C

Standard

129 kr

178 kr

278 kr

116%

 Lammkotlett

Pannstekt

Standard

220 kr

264 kr

355 kr

  61%

Prisnivå tillagat kr/kg: Mkt lågt < 100, lågt 100- , medel 200- , högt 300- , mycket högt 500-.

Vissa varor som kyckling och av gris är generellt lågprisvaror även som tillagat. Andra som gås kan ha ett lågt pris i butik om extrapris (90 kr/kg ovan), men tillagat blir priset ändå högt (355 kr/kg) på grund av hög andel rens, vatten- och fettförlust vid tillagning. Räknar man dessutom enbart rent kött och exkluderar köttet som sitter runt kråset blir "festpriset" hela 703 kr/kg (vilket inte framgår av tabellen). Är gåsen dessutom köpt i specialbutik (200 kr/kg) blir det tillagade priset knappt 800 kr/kg och "festpriset" över 1500 kr/kg. Läs mer > Tamgås.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2017-08

Läs mer

Vikt- och näringsberäkning recept

Fläskkvalité

Högt och lågt jämförpris

KO om jämförpriser

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj