Hav

Hav

(hav, ocean, världshavet, bihav, medelhav, interkontinentalt medelhav, intrakontinentalt medelhav, randhav, de fem världshaven, Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, Norra ishavet / Arktiska oceanen, Antarktiska oceanen, marin, marina)

Latin: mare

Engelsk översättning sea, ocean

Fransk översättning mer, océan

Italiensk översättning mare, oceano

Tysk översättning Meer, Ozean

Spansk översättning mar, océano

Hav är vattenområden som omger jordens kontinenter (världsdelar), tillsammans kallat världshavet. Det finns större hav (= oceaner) och mindre hav (= bihav) som Barents hav, Egeiska havet, Röda havet, Östkinesiska havet med flera. Eftersom en av havets egenskaper är dess salthalt, benämns också några stora insjöar med hög salthalt som "hav", till exempel Kaspiska havet och Döda havet.

  • Ocean används ofta synonymt med "hav", men avser egentligen hav som avskiljs av kontinenter. Traditionellt finns tre oceaner nämligen Stilla havet (oceanen), Atlanten och Indiska oceanen. Numera finns fem oceaner (även kallat de fem världshaven). Utöver de tre traditionella ingår Arktiska Oceanen (= Norra ishavet) och Antarktiska oceanen.
  • Medelhav är avgränsade havsområden med mynningar till oceanerna. Interkontinentalt medelhav ligger mellan kontinenter (världsdelar) till exempel Medelhavet som ligger mellan Europa, Afrika och Asien. Intrakontinentalt medelhav ligger inom en världsdel till exempel Östersjön.
  • Randhav är avgränsade havsområden med en ganska öppen, mer diffus gräns mot det utanförliggande havet. Som randhav räknas bland andra Nordsjön (randhav till Atlanten), Japanska havet (randhav till Stilla havet) och Arabiska havet (randhav till Indiska oceanen).
  • Marin (lat. mare = hav) avses havsmiljön, något som finns i havet till exempel marina fiskar till skillnad från sötvattensfiskar (se dito). Marina = båthamn.

Havsfakta: Av jordens yta är 71% täckt av vatten. I haven finns 98 % av jordens samlade vattenmängd. Återstoden utgörs av inlandsisarna (1,6 %) och grundvatten (0,4 %), medan insjöar, floder och atmosfären endast svarar för 0,04 % (en droppe i havet med andra ord). Världshavets medeldjup är 3 729 meter. Det största djupet 11 034 meter finns i Marianergraven i Stilla havet (Mont Blanc = 4.810 meter, Mount Everetst = 8.848 meter). Havsvatten innehåller i snitt 3,5% salt (läs mer > Vatten). Källa: NE

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-08

Läs mer

Allt om vatten