Om fåglar

Om fåglar

(fågel, fåglar 1. tamfågel 2. vildfågel 3. flyttfågel 4. stannfågel 5. rovfågel)

Latin: Aves

Engelsk översättning bird, birds 1. poultry 2. game birds 3. migratory bird 4. non-migratory bird 5. bird of prey

Fransk översättning oiseau, oiseaux 2. gibier à plumes 3. oiseau migrateur 4. oiseau non migrateurs 5. oiseau de proie

Italiensk översättning uccello, uccelli 1. pollame 2. selvaggina 3. uccelli migratori 4. uccelli non migratori 5. rapaci

Tysk översättning Vogel, Vögel 1. Geflügel 2. Wildvögel 3. Zugvogel 4. Standvogel 5. Greifvogel, Raubvogel

Spansk översättning pájaro, pájaros, ave, aves 2. ave de corral 3. ave migratoria 4. ave no migratoria 5. ave rapaz, rapiña

Fåglar (Aves) är enligt Svenska Akademien "typ av bevingat, fjäderbeklätt ryggradsdjur som lägger ägg och vanligen kan flyga". Vi kan tillägga att de också har näbb och två ben. Det finns runt 10.000 olika fåglar, biologiskt indelade i ursprungsfåglar (5 levande arter) som struts och Kivi och resten av alla fåglar indelade i 32 ordningar (läs mer > Fåglar biologi). Till vardags, i jägar- och matsammanhang pratar man inte i biologiska termer utan använder andra begrepp som nedan. 

  1. Tamfågel är fåglar som människan traditionellt hållit som husdjur (läs mer > domesticering) och avser främst höns, anka, gås, kalkon och struts. Motsatsen är vildfåglar. Vad som är tam- eller vildfågel är kulturberoende. Till exempel förekommer kanadagås som tamfågel i Nordamerika, men i Sverige är den vild. Bläsgås var tamfågel under en period i det faraoniska Egypten. Svangåsen är vild, men som tam heter den knölgås. Läs mer > Om tamfågel.
  2. Vildfåglar lever vilt i naturen, i motsats till tamfåglar. Vildfåglar delas in i sjöfågel och skogsfågel (läs mer > se respektive).
  3. Flyttfågel är vilda fåglar som har olika uppehållsplatser sommar och vinter, ofta på mycket stora avstånd.
  4. Stannfågel är vilda fåglar som stannar nära, eller flyttar endast kortare sträckor från sin häckningsplats när vinterperioden kommer.
  5. Rovfåglar kallas fåglar som i biologisk ordning är hökfåglar (Accipitriformes) och falkfåglar (Falconiformes). Det karaktäristiska är inte att de tar rov, vilket även andra fåglar gör, utan för deras utseende med kraftiga böjd näbb, kraftiga kloförsedda fötter, sin goda syn och sitt sätt att finna och döda byten.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2022-01

Läs mer

Fjäder

Domesticering

Om tamfågel

Om tamhöns

Om skogsfågel ¤

Om sjöfågel

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj