Delmängder

Delmängder

(1. hel mängd (1/1), 2. halv, hälften (1/2) 3. tredjedel (1/3) 4. fjärdedel (1/4) 5. femtedel (1/5))

Engelsk översättning Subsets: 1. whole 2. half 3. third 4. quater 5. fifth

Fransk översättning Sous-ensembles: 1. entier 2. demi, moitié 3. tiers 4. quartier 5. cinquième

Italiensk översättning Sottoinsiemi: 1. interi 2. mezzo, meta 3. terzo 4. quarto 5. quinto

Tysk översättning Teilmengen: 1. ganz 2. Halb, Hälfte 3. Drittel 4. Virtel 5. Fünftel

Spansk översättning Subconjuntos: 1. entero 2. medio, mitad 3. tercero 4. cuerta parte 5. quinto

Mängd är en "mätbar ansamling" som kan delas upp delmängder. Förekommer ofta i måttsammanhang.

  1. Helmängd 1/1
  2. Halv, hälften 1/2 eller 0,5.
  3. Tredjedel 1/3, eller 0,33.
  4. Fjärdedel 1/4 eller 0,25.
  5. Femtedel 1/5 eller 0,2.
  6. osv.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

 

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj