Metriska volymmått

Metriska volymmått

(kubikmeter (m3), hektoliter (Hl), liter (L), deciliter (dl), centiliter (cl), milliliter (ml), mikroliter (µl))

Engelsk översättning cubic metre, hectolitre, litre, decilitre, centilitre, millilitre, microlitre

Fransk översättning mètre cube, hectolitre, litre, décilitre, centilitre, millilitre, microlitre

Italiensk översättning metro cubo, ettolitro, litro, decilitro, centilitro, millilitro, microlitre

Tysk översättning Kubikmeter, Hektoliter, Liter, Deziliter, Zentiliter, Mikroliter

Spansk översättning metro cúbico, hectolitro, litro, decilitro, centilitro, microlitro

Volymmått i Metersystemet (se dito) baseras på enheten kubikmeter.

  • Kubikmeter (m3). 1 m3 = 1*1*1 meter). 1 m3 = 1000 liter.
  • Hektoliter (Hl) = 100 liter. Enheten användes tidigare för kol och koks och (fortfarande) vid öl- och vinproduktion.
  • Liter (L eller ). 1 L = 10 dl. 1 L vatten vid 3,98°C = 1 kg. 
  • Deciliter (dl) 1 dl =10 cl. 1 dl = 6,7 msk.
  • Centiliter (cl). 1 cl = 10 milliliter.
  • Milliliter (ml). 1 ml = 1000 mikroliter. 1 ml vatten = 1 gram.
  • Mikroliter (µl). 1 mikroliter är en miljondels liter = 1 mm3.  

Omvandlingstabell:

Volymmått

 

1 m3 =

1 Hl =

1 liter =

1 dl =

1 cl =

1 ml =

1 µl =

Kubikmeter

1 m3 

1

1/10

1/1.000

1/10.000

1/100.000

1/1 milj.

1/1 miljard

Hektoliter

Hl

10

1

1/100

1/1000

1/10.000

1/100.000

1/100 milj.

Liter

l

1.000

100

1

1/10

1/100

1/1.000

1/1 miljon

Deciliter

dl

10.000

1.000

10

1

1/10

1/100

1/100.000

Centiliter

cl

100.000

10.000

100

10

1

1/10

1/10.000

Milliliter

ml

1 miljon

100.000

1000

100

10

1

1/1000

Mikroliter

µl

1 miljard

100 milj.

1 miljon

100.000

10.000

1.000

1

© Kunskapskokboken. Reviderat 2023-07

 

Läs mer

Metersystemet

kilogram (kg), ton

Skedmått

Delmängder

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj