Amerikanska volymmått

Amerikanska volymmått

(olymmått USA liquid volume: ounce 0,3 dl, cup = 2,4 dl, pint = 4,7 dl (dry = 5,7 dl), quart 9,5 dl, gallon 3,8 L, US dry pint = 5,7 dl, US dry quart = 1,1 liter)

Engelsk översättning USA liquid volume: ounce 0,3 dl, cup = 2,4 dl, pint = 4,7 dl (dry = 5,7 dl), quart 9,5 dl, gallon 3,8 L

Fransk översättning USA liquid volume: ounce 0,3 dl, cup = 2,4 dl, pint = 4,7 dl (dry = 5,7 dl), quart 9,5 dl, gallon 3,8 L

Italiensk översättning USA liquid volume: ounce 0,3 dl, cup = 2,4 dl, pint = 4,7 dl (dry = 5,7 dl), quart 9,5 dl, gallon 3,8 L

Tysk översättning USA liquid volume: ounce 0,3 dl, cup = 2,4 dl, pint = 4,7 dl (dry = 5,7 dl), quart 9,5 dl, gallon 3,8 L

Spansk översättning USA liquid volume: ounce 0,3 dl, cup = 2,4 dl, pint = 4,7 dl (dry = 5,7 dl), quart 9,5 dl, gallon 3,8 L

Amerikanska volymmått skiljer sig från de engelska med samma namn, vilket är viktigt att notera i recept.

  • US fluid/liquid ounce oz (0,3 dl) = 2 tablespoons = 1/8-dels cup = 1/16-dels pint. 1 engelsk ounce = 28 gram.
  • US cup (2,4 dl) = 1/2 liquid pint = 8 ounces. En US cup är något mindre än en engelsk cup (2,8 dl) och motsvarar knappt en normalstor svensk tekopp eller en stor kaffekopp.
  • US liquid pint (4,7 dl) = 2 cups = 1/2 quart = 1/8 gallon. En UK Pint är något större (5,7 dl). US dry pint = 5,7 dl.
  • US liquid quart (9,5 dl)  = 1/4 gallon = 2 pints = 4 cups. US dry quart = 1,1 liter.
  • US gallon (3,8 liter) = 4 quarts = 8 pints = 16 cups. En engelsk gallon är mer (4,5 liter).
  • US barrel (159 liter) = 42 gallon. Läs mer > Fat.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

fat

Gamla engelska mått

Gamla svenska volymmått

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj