British Imperial System

Gamla engelska mått

(Engelska mått: 1. ounce oz = 29 gram 2. pound, lb, lbs = 453 gram 3. stone = 6,35 kg 4. cup = 2,8 dl 5. pint, pt, pts = 57 cl 6. gallon = 45 dl Småmått: drop, smidgen, pinch, dash, tad, dram, drachm, UK gallon 4,5 liter, UK längdmått: Inch, tum, foot, yard, mile)

Engelsk översättning UK units: 1. ounce oz (29g) 2. pound, lb, lbs (453g) 3. stone (6,35 kg) 4. cup (2,8 dl) 5. pint, pt, pts (57 cl)

Fransk översättning UK unités: 1. ounce oz (29g) 2. pound, lb, lbs (453g) 3. stone (6,35 kg) 4. cup (2,8 dl) 5. pint, pt, pts (57 cl)

Italiensk översättning UK unità: 1. ounce oz (29g) 2. pound, lb, lbs (453g) 3. stone (6,35 kg) 4. cup (2,8 dl) 5. pint, pt, pts (57 cl)

Tysk översättning UK Einheiten: 1. ounce oz (29g) 2. pound, lb, lbs (453g) 3. stone (6,35 kg) 4. cup (2,8 dl) 5. pint, pts (57 cl)

Spansk översättning UK unidades: 1. ounce oz (29g) 2. pound, lb, lbs (453g) 3. stone (6,35 kg) 4. cup (2,8 dl) 5. pint, pts (57 cl)

Gamla engelska måttenheter kan förekomma i recept och i allmänt bruk, men officiellt har Storbritannien övergått till metersystemet (se dito). Tänk på att engelska och amerikanska måttenheter med samma namn skiljer sig åt. Jämför > Amerikanska volymmått.

Gamla viktmått (avoirdupois-systemet):

 • Ounce (oz): 1 ounce (28,3 gram) = 1/14-dels pound, eller 1/224-dels stone.
 • Pound (lb, lbs): 1 Pound (453 gram) = 16 ounces, eller 1/14-dels stone.
 • Stone: 1 stone (6,35 kg) = 14 pounds = 224 ounces.
 • Dram (drachm, symbol ʒ) = 1/16-dels ounce 1.77 gram. Ursprungligen både mynt och viktmått i det antika Grekland (4,37 gram).

Gamla volymmått:

 • Cup: 1 cup (28,4 cl) = 1/2 pint, eller 1/16-dels gallon. En cup motsvarar en normalstor svensk tekopp eller en stor kaffekopp. En US cup är något mindre (2,4 dl).
 • Pint (pt, pts): 1 pint ( 56,8 cl) = 2 cups eller 1/8-dels gallon. En "Imperial pint" dvs en engelsk pint, är mer än en US pint (47 cl). "A pint of beer" lever kvar som standardmått för öl på pubar. I recept förekommer den gamla måttenheten pint, men det blir allt vanligare med metrisk pint som är på 0,5 liter. Ursprungligen går Imperial pint tillbaka som ett mindre mått av en gallon. 1824 beslutade parlamentet att ersätta alla gallonvarianter, vilket gav den nya pinten dess officiella mått till 0,56826125 liter.
 • Gallon: 1 gallon (4,55 liter) = 8 pints eller 16 cups. En "imperial gallon" dvs en engelsk gallon är mer än en US Gallon (3,8 liter).
 • Barrel: 1 imperial barrel ((164 liter) = 36 imperial gallons. 1 US barrel = 159 liter. Läs mer > Fat.
 • Fluid dram (drachm, symbol fʒ) = 1,77 cl.

Gamla längdmått:

 • Inch (sv. tum): 1 inch (2,54 cm = 1 tum) = 1/3-dels foot eller 1/36-dels yard.
 • Foot: 1 foot (30,5 cm) = 12 inches eller 1/3-dels yard.
 • Yard: 1 yard (91 cm) = 3 feet = 36 inches.
 • Mile: 1 mile (en engelsk mil = 1.609 meter) = 1.760 yards  = 5.280 feet.

Engelska småmått: I England använder man mått som 1/2, 1/4 eller 1/8-dels tesked för att ange mindre mått. Det finns också gamla engelska måttenheter för små volymer:

 • Drop (droppe) = 1/64 teaspoon (0.01 ml).
 • Smidgen (a very small quantity) = 1/32-dels teaspoon (0.16 ml).
 • Pinch (nypa, läs mer> Nypa) = 1/16-dels teaspoon (0.3 ml).
 • Dash (stänk) = 1/8-dels teaspoon (0.6 ml).
 • Tad = "small amount" = 1/4 tablespoon (1.25 ml).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-08

Läs mer

Amerikanska volymmått

fat

Metersystemet

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj