Gamla svenska enhetsmått

Gamla svenska enhetsmått

(Gamla enhetstal: 1. dussin (12) 2. gross (144) 3. tjog (20), Val, kast, skock, tolft, kull)

Engelsk översättning Old age unit numbers: 1. dozen (12) 2. gross (144) 3. score (20)

Fransk översättning Numéros d´unité de vieillesse: 1. douzaine (12) 2. grosse (144) 3. vingtaine (20)

Italiensk översättning Numeri di unità di vecchiaia: 1. dozzina (12) 2. grossa (144) 3. ventina (20)

Tysk översättning Alte Einheitennummern: 1. Dutzend (12) 2. Gros (144) 3. Score (20)

Spansk översättning Numeri di unità di vecchiaia: 1. docena (12) 2. gruesa (144) 3. veintena (20)

Gamla svenska enhetsmått:

 • Val (80 st) = 20 kast. Användes om fisk som sill och strömming.
 • Kast (4 st) = 1/20-dels val. Användes om fisk.
 • Gross (144 st) = 12 dussin. Jämför: grosshandlare.
  Franska = douzaine grosse ("stort dussin").
 • Dussin (12 st) = 1/12-dels gross. Även kallat "tolft" och "kull". Franska = douzaine. Ägg är en vara som fortfarande säljs i kartong med 12 stycken.
 • Skock (60 st) = 3 tjog. Jämför "fårskock".
  Förekom bl.a. vid räkning av lök, tallrikar och glas.
 • Tjog (20 st) = 1/3-dels skock.
  Förekom förr vid räkning av ägg och kräftor.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

 

Läs mer

Gamla svenska viktmått

Gamla svenska volymmått

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj