Gamla svenska viktmått

Gamla svenska viktmått

(skålpund, lod, kvintin, qvintin, ort, korn)

Gamla svenska viktmått:

  • Skålpund (425 gram): 1 skålpund = 32 lod = 128 kvintin.
    1 skålpund även = 100 ort.
  • Lod (13 gram): 1 lod = 4 kvintin, eller 1/32-dels skålpund.
  • Kvintin (3,3 gram): 1 kvintin = 1/4-dels lod, eller 1/128-dels skålpund.
  • Ort (4,25 gram) = 100 korn, eller 1/100-dels skålpund.
    Före 1855 var 1 ort = 1/4-dels kvintin. Ort kan också vara volymmått = jungfru. Läs mer > Gamla svenska volymmått.
  • Korn (0,04 gram) = 1/100-dels ort, eller 1/10.000-dels skålpund.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-01

Läs mer

Gamla svenska enhetsmått

Gamla svenska volymmått

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj