kilogram (kg), ton

kilogram (kg), ton

(1. kilo, kilogram (kg) 2. hekto, hektogram (hg) 3. gram (g) 4. milligram (mg) 4. microgram (µg) 5. ton (t))

Latin: Chiliogramma

Engelsk översättning 1. kilo, kilogram (kg) 2. hecto, hectogram (hg) 3. gram (g), 4. microgram (µg) 5. metric ton (t = 1000 kg), brittish imperial long ton (LT = 1016 kg), US short ton (tn = 907 kilo)

Fransk översättning 1. kilo, kilogramme (kg) 2. hecto, hectogramme (hg) 3. gramme (g) 4. microgramme (µg) 5. tonne (t)

Italiensk översättning 1. chilo, chilogrammo (kg) 2. etto, ettogrammo (hg) 3. grammo (g) 4. microgrammi (µg) 5. tonnellate (t)

Tysk översättning 1. Kilo, Kilogramm (kg) 2. Hekto, Hektogramm (hg) 3. Gramm (g) 4. Mikrogramm (µg) 5. Tonne (t)

Spansk översättning 1. kilo, kilogramo (kg) 2. hecto, hectogramo (hg) 3. gramo (gr) 4. microgramo (µg) 5. tonelada (t)

Kilogram (kg) förkortat "kilo" (grekiska kilo = 1000, hekto = 100) är grunden för massa (mängd, massa, vikt) vilket motsvarar ungefär (se nedan) vikten av 1 liter vatten. Övriga viktenheter definieras som andelar av kilogram. Hektogram = 1/10-del, gram = 1/100-del. Ännu mindre enheter anges som andelar av gram.

  • 1 kg = 10 hekto = 1000 gram.
  • 1 milligram (mg) = 1 tusendels gram (1/1000). 1 gram = 1000 mg.
  • 1 microgram (µg) = en miljondels gram. 1 gram = 1.000.000 µg.

Ton: Det finns olika tonmått.

  • Metrict ton = 1.000 kilo (t = 2.204 pounds).
  • Long ton (British imperial ton) = 2.240 pounds (LT = 1.016 kilo).
  • Short ton (U.S. ton) = 2.000 pounds (tn = 907 kilo).

Inom gastronomin anges vanligtvis ingrediensers vikt i gram, vid större mänger i kilo. Hekto används sällan. Milligram och microgram används inom näringsläran för att ange andelarna för näringsvärden som vitaminers och mineralers andelar per 100 gram vara. Metriska ton används alltid på Kunskapskokboken till exempel för angivande av produktionsmängd. Läs mer > Metriska volymmått.

Historia
: Gamla tiders viktenheter som skålpund, lod, etcetera (läs mer > Gamla svenska viktmått) var oprecisa och svårhanterliga. I slutet av 1700-talet beslöt man i Frankrike att införa ett nytt måttsystem, grundat på naturkonstanter. Längdenheten meter definierades som 1/10 000 000 av avståndet från nordpolen till ekvatorn och massenheten kilogram som vikten av 1/1000-dels kubikmeter (m³) vatten vid 4°C (läs mer > Metersystemet). Metersystemet accepterades i andra länder under 1800-talet, utom i den anglosaxiska världen (läs mer > Gamla engelska mått). USA, Burma och Liberia håller än idag fast vid gamla måttenheter (läs mer >  > Amerikanska volymmått).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2023-07

Läs mer

Metersystemet

Volymmått

Skedmått

Gamla svenska viktmått

Gamla engelska mått

Amerikanska volymmått

Metriska volymmått

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj