Eugen von Vaerst 1792-1855

Eugen von Vaerst 1792-1855

Friedrich Christian Eugen Baron von Vaerst (1792-1855) var adelsman, preussisk officer, skriftställare och teaterdirektör. 1818 avgick han från armén och reste runt i Europa som "Kavalier" för att njuta av livets goda. Som författare arbetade han under pseudonymen "Chevalier de Lelly". 1836 gav ha ut boken "die Cavalier-Perspective - en handbok för blivande slösare", där han beskriver sin vistelse i Paris och sina börsspekulationer. Mellan 1840 och 1847 var Vaerst direktör för Breslau teater. Därefter ägnade han 10 år åt att skapa sitt stora verk "Gastrosophie oder die Lehre von den Freuden der Tafel" dvs Gastrosofi eller läran om bordets nöjen. Verket kom ut 1851 i två band omfattande 600 sidor. Den första delen avhandlar främst alla slags livsmedel, den andra främst drycker. Vaerst har av denna anledning kallats Tysklands Brillat-Savarin som skrev "Physiologie du gout", men Vaerst verk innehåller inte recept på samma sätt som i hans franske föregångares verk.

Gastrosofi (fr. Gastrosophie) = ätandet som en högre konstform.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-02

Läs mer

Om kokkonst, gastronomi

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj