gäst, värd, kund

Fotograf/bild: Joacim Blomqvist. Text: Robert Widegård

gäst, värd, kund

(1. gäst 2. värd, värdinna värdfolk 3. invitera, bjuda, 4. kund, stamkund, stamgäst, 5. reservera, reserverat 6. beställa 7. äta 8. betala)

Engelsk översättning 1 guest 2 host, hostess 3 invite 4 customer, regular customer 5 reserve 6 order 7 eat 8 check

Fransk översättning 1 inveté 2 hôte, hôtess 3 inviter 4 client, habitué 5 commander 6 ordre 7 manger 8 addition

Italiensk översättning 1 ospite 2 padrone, padrona 3 invitare 4 cliente, cliente abituale 5 riservare 6 ordinare 7 mangiare 8 nota

Tysk översättning 1 Gast 2 Wirt, Wirtin 3 einladen 4 Kunde, Stammkunde 5 reservieren 6 bestellen 7 essen 8 Rechnung

Spansk översättning 1 invitado 2 anfitrión, anfitriona 3 invitare 4 cliente, cliente habitual 5 reservar 6 pedir 7 comer 8 cuenta

  1. Gäst (fr. inveté) ur gastronomisk synpunkt är den som blivit inbjuden av en person, att på dennes bekostnad äta en måltid i hemmet eller på annan plats. Man är också gäst på hotell och restaurang som man besöker. Det finns många sammansatta ord med "gäst", som hedersgäst, bröllopsgäst, snyltgäst med flera, eller talesätt som "hungern var deras ständige gäst". 
  2. Värd/värdinna (fr. hôte/hôtess) tillsammans kallat värdfolk, är den eller de som bjuder in gästen till en fest eller måltid, hemma eller på annan plats. Värd och värdinna tar hand om sina gäster. Det finns också värdar och värdinnor i serviceyrken som hotellvärdinna eller konferensvärd.
  3. Invitera (fr. inviter) innebär att inbjuda någon på mat eller fest hemma eller till annan plats. Till finare fester inviteras gästerna skriftligt med angivande av bland annat lämplig klädsel och senaste svarsdatum.
  4. Kund, stamkund (fr. client, habitué).
  5. Reservera (fr. commander) bord.
  6. Beställa (fr. ordre) mat.
  7. Äta (fr. manger) mat.
  8. Nota(-n) (fr. addition) tack.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01

Läs mer

Skål!

matsedel, meny, vinlista

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj