nypa, knivsudd

Fotograf/bild: gastronomia & cia

nypa, knivsudd

(1. nypa 2. knivsudd, knivspets, 3. pris)

Engelsk översättning 1. pinch 2. tip of the knife

Fransk översättning 1. pincée 2. pointe du couteau

Italiensk översättning 1. pizzicare 2. punta del coltello

Tysk översättning 1. Prise 2. Messerspitze

Spansk översättning 1. pizca 2. punta del cuchillo

Nypa och knivsudd avser en mycket liten mängd av något.

  1. Nypa (fr. pincée) är det man får mellan tummen och pekfingret när man nyper till om något, till exempel salt. En engelsk "pinch" = 1/16-dels teaspoon (0.3 ml). Motsvarar cirka ½ kryddmått (läs mer > Skedmått). Att nypa (fr. pincer) innebär att nypa till något till exempel en degkant. Svenskans "pris" (från tyskans Prise = nypa) är ett gammalt uttryck för en portion (nypa) snus.
  2. Knivsudd är den mängd man får upp på spetsen av en kniv (bild ovan). I bägge fallen oftast mindre än 1 krm, ett eller ett par gram.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

kryddmängdsmått

Delmängder

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj