inköpslista

inköpslista

(inköpslosta)

Engelsk översättning shopping list

Fransk översättning liste d´achats

Italiensk översättning lista della spesa

Tysk översättning Einkaufszettel

Spansk översättning lista de compras

Inköpslista (fr. liste d´achats) = minneslista för inköp. Kunskapskokboken har en inbyggd inköpslista. Varorna sorteras i sina varugrupper, till exempel Kött, Trädgård och Smak som på bilden ovan. Listan överensstämmer ungefär med butikens varuindelning, vilket gör det lättare att handla.

Skapa inköpslista: På recept som du avser att laga klickar du på "Lägg i inköpslistan". Du får direkt möjlighet att ta bort ingredienser som du redan har innan du sparar listan. När du skall handla går du in på huvudrubriken "Inköpslista". Där kan du lägga till och ta bort ingredienser, eller ändra varumängden. Skriv sedan ut listan.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj