Serveringspersonal

Serveringspersonal

(1. hovmästare, hovmästarinna 2. servitör, servitris, uppassare, kypare, vaktmästare, 3. sommelier, sommellier, vinkypare 4. serveringsavgift 5. drickspengar)

Engelsk översättning 1 head waiter 2 waiter, waitress 3 sommelier 4 service fee/charge, service included 5 tip

Fransk översättning 1 maître d´hôtel 2 garçon, serveur, serveuse 3 sommelier 4 service, service compris 5 pourboire

Italiensk översättning 1 campocameriere 2 cameriere, cameriera 3 sommelier 4 servizio, servizio incluso 5 punta?

Tysk översättning 1 Oberkellner 2 Kellner, Kellnerin 3 Sommelier 4 Bedienungsgeld, Bedienungszuschlag 5 Trinkgeld

Spansk översättning 1 jefe de comedor 2 camarero, camarera 3 sommelier 4 servicio, servicio incluido 5 propina, remojo

  1. Hovmästare (fr. maître d´hôtel) förekommer på större restauranger. Den tidigare kvinnliga titeln hovmästarinna har avskaffats. Han eller hon är chef över serveringspersonalen och ansvarig för gästernas mottagande, placering, beställning, servering och betalning. Manlig hovmästares klädsel är vanligen smoking eller svart kostym, kvinnlig klädsel oftast svart dräkt, båda med vit skjorta och svart rosett. "Hovmästare" var ursprungligen en titel på rikets främsta ämbetsmän, senare namn på föreståndaren för den kungliga hushållningen. Därav namnet.
  2. Servitör/servitris (fr. serveur/serveuse, även garçon = "pojke") är manlig/kvinnlig serveringsperson (uppassare). Att påkalla servitörens uppmärksamhet i Sverige brukar ske med ett "hallå". Förr var tilltalsnamnet "vaktmästar´n" (vilket också kunde var portvakten eller garderobiären), "fröken" eller "kyparn" (kyparen). Det senare var lite nedsättande. En kypare kunde förr även vara en person som skötte vinets vård, "kyparn är en Bacchi dräng". I Frankrike används vanligen "monsieure/mademaselle ". Garçon som betyder pojke är lite nedlåtande.
  3. Sommelier (fr. sommelier från some = "lastdjur") är en utbildad specialist (vinkypare) på vin och andra drycker, liksom på hur mat och dryck passar tillsammans.
  4. Serveringsavgift är en avgift till serveringspersonal i stället för lön. 1938 fastställdes i kollektivavtalet för restaurangpersonal att en 10-procentig avgift skulle tas ut på försäljningssumman som ersättning för lön. Senare höjden den till 13 procent och för nattklubbspersonal 15%. Men personalen hade också en lägsta fast garantilön för att slippa svälta ihjäl om försäljningen var dålig. 1993 ändrades lönesystemet på restauranger till fasta löner och serveringsavgiften togs bort. Liknande system har funnits och finns i andra länder. Det brukar då framgå på notan om serveringsavgiften ingår (fr. service compris) eller inte.
  5. Dricks(-pengar från ty. Trinkgeld = dryckespengar) är en frivillig ersättning till servitörer och andra. När gästen har betalat det belopp som står på notan har han eller hon gjort rätt för sig. Allt därutöver är frivilligt. I Sverige är dricks i princip avskaffat, i synnerhet till vardags. Kan förekommer vid finare tillfällen på restaurang, när mat och arbetsinsats uppskattas av gästen (5-10% av notan).
PS: Enligt Uardaakademiens ordbok (Lunds studentkår) är "bordslampa" = slarvig servitris.

©
Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01
Läs mer

servera

Kökspersonal

Restaurangpersonal

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj