Organisk

Fotograf/bild: Lär & Lek

Organisk

(1. organ, organisk 2. oorganisk, organisk kemi, organiska föreningar, kolföreningar oorganiska föreningar)

Latin: organon, organicus

Engelsk översättning 1. organ, organic = an outer or inner body part with specific function 2. inorganic = non-living matter

Fransk översättning 1. organe, organique = une partie externe ou interne du corps avec une fonction spécifique 2. inorganique = matière non vivante

Italiensk översättning 1. organo organico = una parte del corpo esterna o interna con funzione specifica 2. inorganica = non vivente

Tysk översättning 1. Organ, organisch = äußerer oder innerer Körperteil mit spezifischer Funktion 2. anorganisch = nicht lebende

Spansk översättning 1. órgano, orgánico = una parte externa o interna del cuerpo con función específica 2. inorgánico = no viva

Organ (lat. organon = instrument) är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion bestående av ett flertal vävnader (cellsystem), till exempel ögon, hjärta, lungor, nerver. En organism är en varelse med självständigt liv, en mikroorganism, växt eller ett djur. Oorganisk kemi är läran om grundämnena och deras föreningar.

Organisk (lat. organicus = "intrumentiell") avser (eller liknar) organ, organism eller levande materia. Organisk kemi är läran om kolföreningarnas kemi. Benämningen "organisk" är från 1800-talet, då man ansåg att föreningarna i den organiska (levande) naturen tillkom under inflytande av ”livskraft”. "Organisk" används ofta i betydelsen biologisk eller ekologisk. Engelskans organic farming = ekologisk odling.

Oorganisk = icke levande materia.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj