Aminosyra

Kvävebalans

(negativ kvävebalans, positiv kvävebalans, netto-proteinutnyttjandet NPU)

Engelsk översättning net protein utilization, NPU

Kvävebalans: Proteiner består kemiskt av långa sammanlänkande kedjor av aminosyror och finns i alla växt- och djurceller (läs mer > Proteiner). En aminosyra består bland annat av minst en amino­grupp (-NH2), det vill kväve (N) och vätgas (H2). I normala fall råder balans mellan intagen mängd kväve i form av protein och utsöndrad mängd i form av urin.

  • Negativ kvävebalans uppstår om proteinmängden i kosten är för liten eller om det sker en ökad nedbrytning till följd av sjukdom.
  • Positiv kvävebalans förekommer till exempel hos växande barn eller gravida kvinnor.

Hälsa: Saknas blott en av de essentiella aminosyrorna i kosten uppkommer negativ kvävebalans. Det är därför viktigt att proteinerna i kosten har en optimal sammansättning, speciellt av de essentiella (oumbärliga) aminosyrorna.

Näringsvärdet för ett protein anges som netto-proteinutnyttjandet (eng. net protein utilization, NPU), vilket är den andel kväve (%) av den intagna mängden som används för proteinsyntes. De flesta proteiner från djurriket innehåller samtliga essentiella aminosyror i ungefär de mängder som människan behöver och har därför högt NPU.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Proteiner

Nationalencyklopedin NE

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj