Hund är domestiserad varg

Fotograf/bild: Ruter Dam

Domesticering

(1. domesticering = vilda djur som omvandlats till tama, 2. boskap, tamboskap, tama djur, tamdjur, husdjur)

Latin: domesticus

Engelsk översättning 1. domestication = wild animals that have been transformed into domestic animals 2. domestic cattle, livestock

Fransk översättning 1. domestication = animaux sauvages transformés en animaux domestiques 2. animaux domestiques, bétail

Italiensk översättning 1. domesticare = animali selvatici che sono stati trasformati in animali domestici 2. animali domestici, bestiame

Tysk översättning 1. domestizieren = wilde Tiere, die als Vieh verwandelt wurden 2. Vihen, Haustiere

Spansk översättning 1. domesticación = animales salvajes que se han transformado en domésticos 2. animales domésticos, ganado

Boskap är enligt  Svenska Akademin "djur som hålls", det vill säga hålls bundna eller inhägnade. Kan också vara "frigående". Det ät tama (tämjda) djur som ko, häst, gris, höns med flera, till skillnad från vilda djur som älg eller vildsvin. Ursprungligen vilda djur som hållits som husdjur och som över tid efter flera generationer blivit tama, domesticerats (se nedan). Vargen tämjdes till hund, vildsvinet till gris och så vidare. Kallas också för husdjur, även om detta begrepp numera mest avser våra keldjur som hund och katt. Ibland kallat "tamboskap", men boskap är alltid tama. Det finns inte "vildboskap", även om vilda djur ibland hålls i fångenskap.

Domesticering
(latin domesticus = "hörande till hus och hem") avser den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan beroende husdjur. De tidigaste bevisen på husdjur är 8500 år gamla avbildningar från Grekland och Turkiet. Vid fullständig domesticering präglas djuren helt av människan och är tama. Det genetiska urvalet styrs av människan så att önskade egenskaper framavlas. Djuren får därigenom andra egenskaper än sina vilda föregångare. Typiska exempel på fullt domesticerade husdjur är hundar, kor, hästar och grisar, medan renar, hjortar och gäss kan räknas som delvis domesticerade. Olika lokala förhållanden kan frambringa så kallade lantraser (läs mer > Lantras). Vargbilden ovan finns att köpa (40x50 cm) på Ruter Dam (hemsida > klicka på "Ruter Dam" under bilden). Den andra bilden är taxvalpen Tilda.

Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Lantras

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj