Osmos

Fotograf/bild: Film: Wilma Håkansson

Osmos

(osmos = transport av lösningsämnen mellan vätskor som är åtskilda av membran, Osmotiskt tryck, osmolalitet, molaritet, mol)

Engelsk översättning osmosis = transport of solvents between fluids separated by membranes

Fransk översättning osmose = transport de solvants entre des fluides séparés par des membranes

Italiensk översättning osmosi = trasporto di solventi tra fluidi separati da membrane

Tysk översättning Osmose = Transport von Lösungsmitteln zwischen durch Membranen getrennten Flüssigkeiten

Spansk översättning osmosis = transporte de solventes entre fluidos separados por membranas

Osmos (lat. osmosis = stötande, trängande) avser transport av lösningsämnen mellan vätskor som är åtskilda av membran (semipermeabla filter). Är koncentrationen av ämnet högre på den ena sidan förs ämnesmolekyler över till den andra sidan tills jämnvikt råder (= osmotiskt tryck). De membran som finns i djurens celler är alla semipermeabla. Det osmotiska trycket mäts i "molaritet" - mol per dm³ eller mol per kg.

Exempel: Djur kan inte tillgodogöra sig havsvatten för att salthalten (3,5%) är högre än kroppens egen salthalt (1,8%). Den höga salthalten gör att saltvattnet drar ut vatten ur kroppen i stället för att släcka törsten, på grund av det osmotiska trycket. Ju mer man dricker salt vatten, desto törstigare blir man och till slut kollapsar kroppen på grund av vattenbrist. Därför kan man paradoxalt nog dö av vattenbrist liggande mitt i havet. För sötvatten gäller det omvända, kroppen tar till sig vattnet. Det är också på grund av osmos som vi blir så törstiga av salt mat. Av samma anledning är fiskar anpassade till och beroende av vattnets salthalt (läs mer > Om sötvattensfiskar).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01
Läs mer

Om sötvattensfiskar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj