Fiskmigration

Fiskmigration

(fiskmigration = vandrande fiskar, 1. = uppströms 2. nerströms 3. = från hav till sötvatten 4. = från färskvatten till hav 5. = inom sötvatten 6. = inom hav)

Latin: Grekiska: 1. anadromous 2. catadromous 3. diadromous 4. amphidromous 5. potadromous 6. oceanodromous

Engelsk översättning fish migration = migratory fish, 1. = upstream 2. downstream 3. = from sea to fresh water 4. = from fresh water to sea 5. = within fresh water 6. = within the ocean

Fransk översättning migration des poissons = poissons migrateurs, 1. = en amont 2. en aval 3. = de la mer à l´eau douce 4. = de l´eau douce à la mer 5. = dans l´eau douce 6. = dans la mer

Tysk översättning Fischmigration = Fischwanderung 1. = stromaufwärts 2. stromabwärts 3. = vom Meer zum Süßwasser 4. = vom Süßwasser zum Meer 5. = innerhalb des Süßwassers 6. = innerhalb des Meer

Spansk översättning migración de peces = peces migratorios, 1. = aguas arriba 2. aguas abajo 3. = de mar a agua dulce 4. = de agua dulce a mar 5. = dentro de agua dulce 6. = dentro del mar

Fiskmigration: Många fiskar vandrar regelbundet vid olika tillfällen under året och olika långt för att finna föda eller av fortplantningsskäl.

  1. Anadroma fiskar (grekiska anadrome = löpande uppåt) är fiskar som vandrar uppströms i floder, från havet eller inlandssjöar, för att leka (para sig) till exempel lax.
  2. Katadroma fiskar (grekiskans kata = ned) är det motsatta, det vill säga fiskar som vandrar från sötvatten nedströms till kustvatten eller ut i havet för att fortplanta sig, till exempel europeisk ål.
  3. Diadroma fiskar *) = alla fiskar som vandrar mellan havet och sötvatten.
  4. Amfidroma fiskar *) = fiskar som vandrar från färskvatten till salthavet eller tvärtom, men inte för att para sig.
  5. Potadroma fiskar *) = fiskar som rör sig enbart inom sötvatten.
  6. Oceanodroma fiskar *) = fiskar som enbart rör sig i havsmiljö.

    *) Ej allmänt vedertagna begrepp. Presenterades av George S. Myers 1949.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-08  

Läs mer

Barramundi

Lax

Ål, egentliga ålar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj