Extensiv odling

Fotograf/bild: Mangroves for the Future

Extensiv odling

(1. extensivt odling-jordbruk = = odling med liten insats av resurser, 2. Intensiv odling, intensivt jordbruk, intensiv djurhållning, Extensiv djurhållning)

Engelsk översättning 1. extensive cultivation = cultivation with little effort of resources 2. intensive cultivation

Italiensk översättning 1. coltivazione estesa = coltivazione con poco sforzo di risorse 2. coltivazione intensiva

Tysk översättning 1. extensive Anbau = Anbau mit geringem ressourceneinsatz 2. intensive Anbau

Spansk översättning 1. cultivo extensivo = cultivo con poco esfuerzo de recursos 2. cultivo intensivo

Extensiv odling (extensivt jordbruk) = odling med liten insats av resurser i form av bevattning, jordbearbetning, tekniska hjälpmedel, konstgödsel, bekämpningsmedel med mera. Förekommer främst i fattiga områden i brist på resurser. Odling av musslor är exempel på extensiv odling.

Extensiv djurhållning innebär att utnyttja befintliga betesmarker och torkat foder, till skillnad från intensiv uppfödning med mycket kraftfoder. Lösdrift av boskap som får och getter är extensivt djurhållning.

Intensiv odling/djurhållning är motsatsen till extensiv odling/djurhållning, det vill säga rikligt användandet av tillgängliga resurser.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01
Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj