Näring

Fotograf/bild: Nutrition Science Group

Näring

(näring 1. näringslära 2. näringsämne 3. näringsinnehåll 4. näringsvärde 5. näringsrik)

Engelsk översättning Nourishment 1. nutrition 2. nutrient 3. nutriments 4. nutritive value 5. nutritious

Fransk översättning Nourriture 1. nutrition 2. substance alimentaire 3. nutriments 4. valeur nutritive 5. nutritifs

Italiensk översättning Nutrimento 1. nutrizione 2. nutrienti 3. nutrimenti 4. valore nutritivo 5. nutriente

Tysk översättning Nahrung 1. Ernährungswissenschaft 2. Nahrungsmittel 3. Nährstoff 4. Nährwert 5. nahrhaft

Spansk översättning Alimento 1. nutrición 2. substancia nutritiva 3. nutrientes 4. valor nutritivo 5. nutritivo

Näring (fr. nourriture) = ämne som tillförs organism och får denna att leva och växa. Det vill säga för människor och djur detsamma som mat, föda.

  1. näringslära (fr. nutrition) är vetenskapen om födans innehåll och hur den tas upp av kroppen. Näringslära innefattar också kunskap om näringsbehov, livsmedels­konsumtion och kostvanor, samt sambandet mellan kost och hälsa. Läs mer > Om näringslära.
  2. näringsämne (fr. substance alimentaire) = proteiner, kolhydrater, fetter, vatten, alkohol, vitaminer och mineraler. Läs mer > Se respektive.
  3. näringsinnehåll (fr. nutriments) = dels varans energivärde (kalorier), dels mängden av alla ingående näringsämnen. 
  4. näringsvärde (fr. valeur nutritive) = mått på näringsämnenas biologiska tillgänglighet, dvs hur stor del av näringen som kroppen kan tillgodogöra sig. Begreppen näringsinnehåll och näringsvärde används om vartannat (synonymt), men strikt sett är det näringsvärdena som analyseras och redovisas i näringstabeller.
  5. näringsrik (fr. nutritifs) = högt näringsinnehåll/näringsvärde.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Om näringslära

Näringsrekommendationer }

Näringssammansättning

Energi- och näringsbehov

Matjord, näring, gödsling

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj