Hybrid & mutation

Hybrid & mutation

(1. hybrid = bastard, korsning mellan olika arter, 2. mutation = genförändring)

Latin: hybrid, mutatio

Engelsk översättning 1. hybrid = bastard, crossing between different species 2. mutation = gene change

Fransk översättning 1. hybride = bâtard, croisement entre différentes espèces 2. mutation = changement de gène

Italiensk översättning 1. hybride = bâtard, croisement entre différentes espèces 2. mutation = changement de gène

Tysk översättning 1. Hybrid = Bastard, Kreuzung zwischen verschiedenen Spezies 2. Mutation = Genänderung

Spansk översättning 1. híbrido = bastardo, cruce entre diferentes especies 2. mutación = cambio genético

Hybrid (fr. hybride, bastard) är en avkomma (korsning) från olika arter eller olika linjer av samma art. Troligen har i naturen många växtarter uppstått genom korsningar mellan närstående arter. Hybrider mellan två arter är ofta sterila med låg livsduglighet. Hybrider mellan två inavlade linjer inom samma art, så kallade hybridvigör, kan bli livsdugligare än föräldrarna.

Mutation (lat. mutatio = förändring) är en bestående förändring av det genetiska materialet vilket kan överföras till kommande cellgenerationer. Om mutationen uppkommer i en könscell kommer förändringen att återfinnas i avkommans alla celler. Spontana mutationer uppkommer genom slumpmässiga felaktigheter i samband med celldelningen. Inducerade mutationer framkallas av yttre faktorer, till exempel av joniserande strålning eller vissa kemikalier.

Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01
Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj