Biologisk struktur

Foto: Målat av Alexander Roslin 1775, Statens porträttsamling Gripsholm

Biologisk struktur

(Biologisk klassifiering: 1. Domän 2. Rike 3. Fylum (Stam, Division) 4. Klass 5. Ordning 6. Familj 7. Släkte 8. Art , Undergrupper till art: Underart ssp., varitet var., sort, rasBiologiskt släktskap, biologisk ordning, Carl von Linné)

Latin: Taxonomi (grekiska taxis = ordning, nomi, bruk = regel)

Engelsk översättning Biological classification: 1. Domain 2. Kingdum 3. Phylum 4. Class 5. Order 6. Family 7. Genus 8. Species

Fransk översättning Classification biologique: 1. Domaine 2. Régne 3. Embrbranchement 4. Classe 5. Ordre 6. Famille 7. Genre 8. Espèse

Italiensk översättning Classificazione biologica: 1. Dominio 2. Regno 3. Phylum 4. Classe 5. Ordine 6. Famiglia 7. Genere 8. Specie

Tysk översättning Biologische Einstufung: 1. Domäne 2. Reich 2. Stamm 3. Klasse 4. Ordnung 6. Familie 7. Gattung 8. Art

Spansk översättning Clasificación biológica: 1. Dominio 2. Reino 3. Filo/Division 4. Clase 5. Orden 6. Famiglia 7. Género 8. Especie

Biologisk klassificering: Allt liv som förekommer på Jorden har klassificerats utifrån släktskap (Darwins evolutionsteori). Svensken Carl von Linné (se nedan) var föregångare och skapare av systemet, varefter andra sedan medverkat till att utveckla. Det finns tre former av liv, på svenska benämnt domäner (lat. Regio) - bakterier (latin Bacteria) arkéer (latin Archaea) och eukaryoter (latin Eukarya). Den sistnämnda är den grupp som är intressant ur gastronomisk synpunkt, för där finns växter och djur. Varje växt eller djur tillhör en art. Arterna tillhör ett släkte, släktena bildar en familj och familjerna ingår i en ordning, som tillhör en klass, som tillhör en division/stam (för växt = division, djur = stam). Dessutom finns över- och underordningar och sidostammar på olika nivåer. Nedan strukturen i fallande hirarkisk ordning.

Struktur: Liv 1. Domän > 2. Rike > 3. Stam/Division > 4. Klass > 5. Ordning > 6. Familj > 7. Släkte > 8. Art, med underarter/variteter/sorter (var. ssp. = subspecies) och raser.Latinska namn anges vanligtvis i text med: Familj+art (+ ev. underart./varitet).
Släkte brukar man hoppa över.

Carl von Linné (1707–1778) hette före adlandet 1757 Carl (Carolus) Linnæus. Han framstår som Sveriges mest berömda naturvetenskapsman. Sin internationellt mest avgörande insats gjorde han inom den systematiska botaniken. Hit hör hans så kallade sexualsystem. En viktigare insats var nog att Linné lyckades fastslå entydiga principer för beskrivning av släkten och arter genom att införa en enhetlig terminologi för växternas viktigaste organ och normer för hur själva beskrivningen skulle utformas på ett kortfattat och ändå otvetydigt sätt.

Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01
Läs mer

Linnéträdgården, Uppsala

Linnés Hammarby gård

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj