Lantras: Med lantras menas en lokal grupp av ett husdjur där befruktning sker genom naturlig beteckning, även om individvalet styrs av människan. Djuren skall ha funnits tillräckligt länge i området för att det skall ha hunnit anpassa sig till miljön. Odlade växters lantraser kallas ofta lokalsorter. Lantrasen är inte oföränderlig utan påverkas ständigt, bl.a. av miljöfaktorer, men också genom inkorsning, eller av flyttning till nya miljöer varvid nya lantraser uppstår.

Läs mer > Svenska lantrashöns
Läs mer > Svenska lantrasankor

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-02

Läs mer

Svenska lantrashöns

Domesticering

Svenska lantrasankor

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj