Fåglar vid Granskärs våtmark

Fotograf/bild: Söderhamn Nära

Fågel

(fågel, fåglar, fjäderfän 1. tamfågel 2. vildfågel 3. stannfågel 4. flyttfågel, kramsfågel)

Engelsk översättning bird, birds 1. poultry 2. game birds 3. migratory bird 4. sedentary birds

Fransk översättning oiseau, oiseaux 2. gibier à plumes 3. oiseau migrateur 4. oiseaux sédentaires

Italiensk översättning uccello, uccelli 1. pollame 2. uccelli selvatici 3. uccelli migratori 4. uccelli non migratori

Tysk översättning Vogel, Vögel

Spansk översättning ave, aves, pájaro, pájaros 2. 3. ave no migratoria

Fåglar (fr, oiseaux) är biologiskt en klass inom ryggradsdjur med drygt 9 000 nu levande arter. Deras främsta kännetecken är att kroppen täcks av fjädrar (läs mer > Fjäder). De flesta kan flyga men inte alla, till exempel strutsen.

  1. Tamfågel (fr. volaille = fjäderfä eller höns) är fåglar som människan traditionellt hållit som husdjur (läs mer > domesticering) och avser främst höns, anka, gås, kalkon och struts. Motsatsen är vildfåglar. Tamfågel är inget biologisk begrepp. Vad som är tam- eller vildfågel är kulturberoende. Till exempel förekommer kanadagås som tamfågel i Nordamerika, men i Sverige är den vild. Bläsgås var tamfågel under en period i det faraoniska Egypten. Svangåsen är vild, men som tam heter den knölgås. Läs mer > Om tamfågel.
  2. Vildfåglar (fr. gibier à plumes) lever vilt i naturen, i motsats till tamfåglar. Vildfågel är inget biologisk begrepp. Vildfåglar delas in i sjöfågel och skogsfågel (läs mer > se respektive).
  3. Flyttfågel (fr. oiseau migrateur) är vilda fåglar som har olika uppehållsplatser sommar och vinter, ofta på mycket stora avstånd.
  4. Stannfågel (fr. oiseaux sédentaires) är vilda fåglar som stannar, eller flyttar endast kortare sträckor när vinterperioden kommer.

Hönsfågel är en ordning inom fåglar som omfattar 6 familjer och 269 arter med världsvid utbredning. Vanliga höns är tamvarianter av djungelhöns inom familj Fälthöns/fasanfåglar (Phasianidae). Läs mer > Om hönsfågel.

Kramsfågel är ett gammalt svenskt samlingsnamn för småfågel som trastar, starar, lärkor, sidensvansar med flera och som användes till mat till exempel i pastejer. Lärktunga var något som ansågs extra fint (eftersom fågeln sjöng så fint måste ju tungan vara extra god). I vissa länder kring Medelhavet fångar man fortfarande stora mängder småfåglar, som hamnar på restaurangernas menyer. Kramsvogel i Tyskland = björktrast.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01.

Läs mer

Fjäder

Om tamfågel

Om hönsfågel

Domesticering

Om skogsfågel }

Om sjöfågel }

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj