Fjäder

Fjäder

(fjäder, fjädrar, konturfjädrar, handpennor, stjärtpennor, fjäderborst, dun, puderdun, puderfjädrar, trådfjädrar, fjäderborst, 1. vingpenna 2. spole 3. strålar, bistrålar, fanstrålar 4. fan 5. dunstråle, rugga, ruggning)

Engelsk översättning feather 1. hollow shaft, calamus 2. vane 3. rachis 4. barb 5. afterfeather

Fransk översättning plume 1. 2. 3. 4. 5.

Italiensk översättning piuma 1. calamo 2. piuma 3. rachide 4. barba 5. barbula

Tysk översättning Feder 1. 2. 3. 4. 5.

Spansk översättning pluma 1. 2. 3. 4. 5.

Fjädrar (eng. feathers) är specialiserade hudbildningar som endast förekommer hos fåglar. Färdigutvecklade fjädrar är döda hornbildningar, som inte innehåller några levande celler. Fjädrar används som isolering och för flygning. Hos många arter används speciella fjädrar under parningsceremonier, t.ex. långa plymer hos hägern och spelfjädrar hos påfågeln. Fjädrar kan också hjälpa till att framkalla ljud som för enkelbeckasinen. Källa: NE.

Olika fjädrar: Hos fågelungar och närmast kroppen på vuxna fåglar finns dun vars uppgift är att hålla fågeln varm. Intill kroppen finns ibland också andra fjädrar med varierande funktion, som puderdun, puderfjädrar, trådfjädrar och fjäderborst (läs mer > NE). Handpennor och stjärtpennor är de väsentliga fjädrarna för flygförmågan, som tillsammans med täckfjädrar är så kallade konturfjädrar vilka täcker kroppen. Källa: NE.

Handpennor är de fjädrar som vi normalt uppfattar som fjädrar. Namnet på grund av att dessa fjädrar förr användes som bläckpennor. Beståndsdelar:

  1. Vingpenna (eng. hollow shaft, calamus) = fjäderfästet, roten.
  2. Spole (eng. rachis) = skaftet.
  3. Strålar och bistrålar (eng. barb) = grenar och sidogrenar.
  4. Fan (eng. vane) = den sammanhängande bärande ytan.
  5. Dunstråle (eng. afterfether) = duniga strålar längst ner.

Handpennorna är tillsammans med stjärtpennorna de fjädrar som ger fågeln flygförmåga. Yttersidans bistrålar är försedda med små hakar som griper tag om nästa fjäders innerbistrålar. På varje sida om skaftet kan strålarna därigenom hålla samman så att en tät bärande yta, ett "fan" bildas. Fjädrarna (fanen) på flygande fåglar är asymmetriska och aerodynamiskt utformade, medan landbaserade fåglar oftast har symmetriska fjädrar. Fjädrar är hos de flesta fåglar inte jämnt fördelade över kroppen, och det finns nakna fläckar under täckfjädrarna. Källa: NE.

Ruggning: Fjädrar slits efter hand och byts ut med regelbundna intervall. De gamla fjädrarna skakas av (fågeln ruggar) och ersätts av nya, som växer ut från samma ställe. För att hålla sina fjädrar i trim putsar fågeln dem regelbundet, och hos många vattenlevande fåglar smörjs fjädrarna in med ett oljigt sekret från en speciell gumpkörtel så att de blir vattenavstötande. Källa: NE.

Kunskapskokboken. Reviderat 2013-12.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj