Hemoglobin

Hemoglobin

(1. hemaglobin (Hb) 1. hemoglobin = protein med järn som färger blod rött (jämför myoglobin) 2. blodvärde)

Engelsk översättning 1. hemoglobin = protein with iron that colours blood red (compare myoglobin) 2. blood count (CBS)

Fransk översättning 1. hémoglobine = protéine avec du fer qui colore le sang rouge (comparer la myoglobine) 2. hémogramme

Italiensk översättning 1. emoglobina = proteina con ferro che colora di rosso sangue (confronta la mioglobina) 2. emocromo

Tysk översättning 1. Hämoglobin = Protein mit Eisen das Blut rot färbt (vergleiche Myoglobin) 2. Hämogramm, Blutbild

Spansk översättning 1. hemoglobina = proteína con hierro que colorea de sangre rojo (compare mioglobina) 2. recuento de glóbulos

Hemoglobin (Hb) är ett protein som finns i röda blodkroppar (läs mer > Blodets beståndsdelar). Hemoglobin binder syremolekyler och transporterar syre från lungorna till kroppens alla celler. Hemoglobin finns inne i de röda blodkropparna. När blodet kommer ut i kroppen lossnar syremolekylerna från hemoglobinet och tar sig in i cellerna. Hemoglobin är rött. Det gör att de röda blodkropparna är röda och därmed att blodet i sin helhet rött. Jämför > Myoglobin.

Hälsokontroll: Vid hälsokontroll mäter man mängden hemoglobin i blodet (blodvärdet). Läs mer om blodstatus > Blodets beståndsdelar.

Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Myoglobin

Proteiner

Blodets beståndsdelar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj