Fanerogamer

Fanerogamer

(Fanerogamer, spermatofyter = fröväxter)

Latin: Spermatophyta

Engelsk översättning phanerogams seed plants

Fransk översättning phanérogames = plantes à graines

Italiensk översättning fanerogame = piante da seme

Tysk översättning Phanerogamen = Samenpflanzen

Spansk översättning Fanerógamas = plantas con semillas

Fanerogamer (Spermatophyta), även kallat fröväxter eller spermatofyter omfattar runt 250 000 arter. Fanerogamerna är den rikast differentierade gruppen av landväxter och finns över hela jorden. De skiljer sig från alla andra grupper genom att de flesta bildar blommor och framför allt genom att alla utvecklar frön. Fröna kan vid mognaden sitta fritt exponerade (nakenfröiga växter), eller omslutna av en fruktvägg (gömfröiga växter). De gömfröiga växterna utgör merparten av fanerogamerna, de nakenfröiga omfattar endast runt 600 nu levande arter. Ett mycket stort antal fanerogamer används som nyttoväxter t.ex. säd, frökryddor och grönsaker.

Fröet har ett skyddande skal, och innanför detta finns grodden (embryot) samt en mer eller mindre välutvecklad näringsvävnad, den s.k. frövitan. Jämför >
Sädeskornets anatomi.

Kunskapskokboken. Reviderat 2013-01

Läs mer

Sädeskornets anatomi

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj