Andra kokböckers recept och recept på internet analyseras av Kockskolan och redovisas på varje varuavsnitt. Även klassiska kokböckers recept. Kvaliteten varierar (läs mer > Så skrivs recept). Utbudet är stort. Receptsidor på internet kan indelas på följande sätt.

  • Tv-kanalernas och tidningarnas hemsidor.
  • Leverantörers och branschorganisationers hemsidor.
  • Detaljhandelskedjornas hemsidor inklusive dito internetförsälning.
  • Engagerade kockars och privatpersoners hemsidor.
  • Samlingssidors för andras recept.

Syftet varierar, Tv-kanaler vill attrahera tittande och tidningarna läsare. Leverantörer och branschorganisationer vill skapa goodwill i avsikt att öka försäljningen, likaså detaljhandelskedjorna. Engagerade kockar och privatpersoner av intresse och ibland också för att få intäkter på annonser. Samlingssidors vill skapa så stor trafik som möjligt för att skapa annonsintäkter, vilket man gör med så många recept som möjligt vilket ger fler träffar i sökmotorer. Få eller snarare ingen på internet har som ambition att skapa en kunskapskokbok modell Vår Kokbok eller Kunskapskokboken. Medlet är att skapa så stor trafik eller uppmärksamhet som möjligt. Till exempel tillåter Arla att deras recept och bilder sprids på andra hemsidor (förutsatt att källa och länk anges), vilket är en smart utåtriktad strategi som ger ökad uppmärksamhet. Motsatsen tillämpar branschorganisation Svenskt Kött, som inte tillåter detta. De begränsar därmed väsentligen spridningen av branschens budskap, vilket är deras egentliga uppgift.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-09

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj