fasta, fastan

fasta, fastan

(1. fasta, intermittent fasta 2. fastan, fastlagen, Fasta som bantningsmetod: 5/2-metoden, Eat stop eat, 16/8-metoden, varannandagsmetoden, Warrior Diet, 20-metoden)

Engelsk översättning fast, fasting 2. Lent

Fransk översättning 1. jeûner 2. carême

Italiensk översättning 1. digiuno 2. quaresima

Tysk översättning 1. fasten 2. Fasten

Spansk översättning 1. ayunar 2. cuuarresma

1. Fasta (fr. jeûner) = frivilligt avstående från föda av hälso- eller religiösa skäl. Även hungerstrejk för att nå politiska mål kan betraktas som en form av fasta. Intermittent fasta = fasta som utövas i perioder, till exempel vissa veckodagar eller vissa delar av dygnet. Intermittent fasta har blivit populär som bantningsmetod, men också för att den eventuellt kan minska risken för cancer och hjärt– eller kärlsjukdom, men detta har för närvarande inget vetenskapligt underlag. Källa: NE

2. Fastan, fastlagen (fr. le carême): Fasta som religiös handling förekommer hos bl.a. hinduer, buddhister, judar, muslimer, kristna och många naturfolk. Syftet varierar och kan avse botgöring, uttryck för sorg, behärskande av kroppsliga begär, uppnå kontakt med övernaturliga makter, eller skapande av ett sinnestillstånd som underlättar bön och meditation. Källa: NE. Man fastar vid olika tillfällen. Hinduerna fastar inför högtider som Mahashivaratri (Shivanatten), buddhistmunkarna brukar fasta varje dag från klockan 12 till nästa dags morgonmål, judarna fastar i samband med Jom kippur-helgen och muslimerna har sin Ramadan som är 30 dagars fasta under dagtid. I kristen tradition är fredagen fastedag, liksom inför påsk s.k. fastlag (läs mer > Semlor).

Fasta av hälsoskäl: Det finns många (omtvistade) fastemetoder rekommenderade av "naturläkare" för att "rensa" kroppen från "slaggprodukter". Ämnet var speciellt populärt under 1970-talet. Då var det "inne" att resa kropp och själ på fastekurer till någon avlägsen håla för att bli en fysisk och själsligt friskare individ.

Fasta som bantningsmetod: Bantning är snarlikt att fasta i så motto att man avstår från att äta. Till exempel 5/2-metoden (Eat stop eat) som blev populär 2013 (äta som vanligt 5 dagar och fasta 2 dagar = 600 Kcal).  Att banta brukar dock också innebära att man ändrar sina kostvanor, det vill säga ändra vad man äter, medan fasta innebär att ändra när man äter (= minska kaloriintaget). Andra varianter av fastemetoder för att viktminska är 16/8-metoden (äta 16 timmar, fasta 8), varannandagsmetoden (som 5/2 fast varannadagsbantning), eller Warrior Diet (20-metoden), som innebär att äta en måltid per dag och fasta 20 timmar resten av dagen. Var och en blir salig på sin tro, men i grunden går allt ut på att minska kaloriintaget. Läs mer > Om viktminskning - bantning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-04

Läs mer

Om semlor

Bantning

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj