Mörhetsgrad kött

Fotograf/bild: Pinterest

Mörhetsgrad kött

Bilden. ÜberPappan: "De har tydligen hittat fisk i fläskköttet nu. Detta var ju dock inget nytt eftersom Scan alltid skrivit på förpackningen att köttet är mört".

Mörhetgrad för kött varierar beroende på djur, styckdel och graden av mörning. Andra faktorer som påverkar är ras och hantering djur och kött (läs mer > Om nötkött, köttkvalité). Fiskkött är mestadels mört för att det är lätt att röra sig i vatten (läs mer > Om fiskar).

  • Ålder: Djurets ålder har stor betydelse. Unga djur har mörare kött än äldre, till exempel kalvkött jämfört med nöt/ko, lammkött jämfört fårkött och kyckling är mörare än höna. Fläskkött från gris köpt i butik är alltid från ungdjur och därför alltid mört. För viltkött gäller samma sak, men det kan vara svårt att veta hur gammalt djuret/köttbiten är (läs mer > Om vilt och viltkött).
  • Kön: Hondjur har mörare och smakrikare kött än handjur, andelen insprängt fett (marmorering) är högre. Kött från ko som fött minst en kalv och som slaktats vid 4-5 års ålder smakar bäst. En kastrerad tjur (stut) smakar bättre än en som inte kastrerats. Detta för att en kastrerad ungtjur växer långsammare, köttet blir mer marmorerat och därmed mörare. Läs mer > Marmoreringsgrad.
  • Styckdel: Köttet mörhetsgrad varierar beroende på styckdel. Hårt arbetande muskler, till exempel oxkind och oxsvans, är grovtrådigt och segt, medan oxfilén är mjuk och mör för att denna muskel arbetar mycket lite. Flygande fågel har generellt segare kött än landgående som höns.
  • Mörning: Allt kött möras ett tag, men finare kött möras extra till exempel biff som hängmöras (läs mer > Möra kött).


MÖRHETSGRADER KÖTT

Kockskolan använder en femgradig skala för att ange styckdelarnas mörhetsgrad. Se respektive djurs styckdelar. Mörhetsgraden avser generellt kött som inte extramörats.

  1. Obetydlig mörhet
  2. Viss mörhet
  3. Medel mörhet
  4. Hög mörhet
  5. Väl mörat

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-07

Läs mer

Om nötkött, köttkvalité

Om fiskar

Om vilt och viltkött

Möra kött

Marmoreringsgrad kött

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj