Linnéträdgården är en rekonstruktion av hur Carl von Linnés botaniska trädgård såg ut i mitten av 1700-talet. Här gjorde Linné vetenskapliga iakttagelser och undervisade studenter. Varje del av trädgården fyllde ett syfte, varje växt var noga utvald och allt tjänade ett pedagogiskt ändamål.

Trädgården anlades ursprungligen av Olof Rudbeck den äldre år 1655 och är den äldsta akademiträdgårrden i Sverige. Mot slutet av 1600-talet odlades 1800 olika växter i trädgården. Trädgården skadades svårt i den stora Uppsalabranden 1702 och förföll. 1741 övertog Linné som föreståndare och trädgårdens storhetstid inleddes. Ytan utvidgades och ett orangeri uppfördes.

Läs mer

Hemsida

Trädgårdsplan

Adress, öppettider, avgift

Linnés Hammarby gård