Biologisk struktur

Foto: Målat av Alexander Roslin 1775, Statens porträttsamling Gripsholm

Biologisk struktur

(Biologisk klassifiering, biologisk ordning: 1. Domän 2. Rike 3. Fylum (Stam, Division) 4. Klass 5. Ordning 6. Familj 7. Släkte 8. Art, underart (ssp.) varitet (var.) sort, matbiologi, Carl von Linné)

Latin: Taxonomi (grekiska taxis = ordning, nomi= regel)

Engelsk översättning Biological classification: 1. Domain 2. Kingdum 3. Phylum 4. Class 5. Order 6. Family 7. Genus 8. Species

Fransk översättning Classification biologique: 1. Domaine 2. Régne 3. Embrbranchement 4. Classe 5. Ordre 6. Famille 7. Genre 8. Espèse

Italiensk översättning Classificazione biologica: 1. Dominio 2. Regno 3. Phylum 4. Classe 5. Ordine 6. Famiglia 7. Genere 8. Specie

Tysk översättning Biologische Einstufung: 1. Domäne 2. Reich 2. Stamm 3. Klasse 4. Ordnung 6. Familie 7. Gattung 8. Art

Spansk översättning Clasificación biológica: 1. Dominio 2. Reino 3. Filo/Division 4. Clase 5. Orden 6. Famiglia 7. Género 8. Especie

Biologisk klassificering: Allt liv som förekommer på Jorden har  släktskap (Darwins evolutionsteori). Svensken Carl von Linné (se nedan) var föregångare och skapare av det biologiska systemet och efterföljare har sedan medverkat till vidareutveckling. Det finns tre former av biologiskt liv, på svenska benämnt Domäner (lat. Regio). Allt liv i form av växter och djur har uppstått från bakterier i havet.
  • Bakterier (latin Bacteria) är gastronomiskt intressant för att de påverkar vår hälsa såväl positivt som negativt. Läs mer > Bakterier. 
  • Arkéer (latin Archaea) tillhörde förr gruppen bakterier kallat arkebakterier, men tack vare DNA och RNA har de blivit en egen domän. Förekommer överallt där bakterier finns, men också i extrema miljöer som heta källor, undervattensgejsrar, saltbassänger, kokande syra och i radioaktivt avfall. Läs mer på Internet.
  • Eukaryoter (latin Eukarya) vilket är det intressanta ur gastronomisk synpunkt för här finns Växtriket och Djurriket. Läs mer, se respektive.
Varje växt eller djur tillhör en art. Arterna tillhör ett släkte, släktena bildar en familj och familjerna ingår i en ordning, som tillhör en klass, som tillhör en division/stam (för växt = division, djur = stam). Dessutom finns över- och underordningar och sidostammar på olika nivåer. Nedan strukturen i fallande hirarkisk ordning.

Struktur: Liv 1. Domän > 2. Rike > 3. Stam/Division > 4. Klass > 5. Ordning > 6. Familj > 7. Släkte > 8. Art, med underarter/variteter/sorter (var. ssp. = subspecies) och raser.Latinska namn anges vanligtvis i text med: Familj+art (+ ev. underart./varitet).
Släkte brukar man hoppa över.

Carl von Linné (1707–1778) hette före adlandet 1757 Carl (Carolus) Linnæus. Han framstår som Sveriges mest berömda naturvetenskapsman. Sin internationellt mest avgörande insats gjorde han inom den systematiska botaniken. Hit hör hans så kallade sexualsystem. En viktigare insats var nog att Linné lyckades fastslå entydiga principer för beskrivning av släkten och arter genom att införa en enhetlig terminologi för växternas viktigaste organ och normer för hur själva beskrivningen skulle utformas på ett kortfattat och ändå otvetydigt sätt.

Matbiologi: Det är inte lätt för en matintresserad att få klarhet i de biologiska sammanhangen. Matterminologin har föga gemensamt med den biologiska. Till exempel finns inte begrepp som grönsaker och rotsaker i biologin som i stället definierar växterna utifrån deras blommor. För novisen och på internet är det också förvirrande att det biologiskt finns sortgrupper som då inte anger släktskapet enligt den biologiska ordningen ovan. Något som också kan förvirra är begreppen familj och släkte, en släkt är ju större än en familj men inte i biologin. Och så vidare. Kunskapskokboken har infört avsnitt kallat "matbiologi" där vi plockat ut det gastronomiskt intressanta inom biologin. Se till exempel, Matbiologi grönsaker eller Matbiologi räkor. 

Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01
Läs mer

Linnéträdgården, Uppsala

Matbiologi grönsaker

Matbiologi räkor

Linnéträdgården, Uppsala

Linnés Hammarby gård

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj