Självbetjäning

Självbetjäning

(självbetjäning, självbetjäningsbutik, snabbköp)

Latin: Piggly Wiggly

Engelsk översättning self service store

Fransk översättning magasin en libre-service

Italiensk översättning negozio self-service??

Tysk översättning Selbstbedienung

Spansk översättning tienda de autoservicio

Självbetjäning kan avse att gästerna i en restaurang eller på en bjudning serverar sig själva från någon slags buffé (läs mer > Buffé). Det kan också avse självbetjäning i butik.

Självbetjäningsbutik även kallat snabbköp, är en (dagligvaru-)butik där kunderna plockar varorna själva. Motsatsen är manuell betjäning. Uttrycket myntades på 1940-talet, när de första självbetjäningsbutikerna inom dagligvaruhandeln öppnades i Sverige. Först var Konsum 1941 med en snabbköpsbutik på Odenplan i Stockholm. Den internationellt allra första riktiga själbetjäningsbutiken öppnade sina portar i Memphis, Tennessee, USA år 1917. Konceptet patenterades och licensierades till andra butiker under namnet Piggly Wiggly. Läs om dagligvarubutik, se > Dagligvaror.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01

Läs mer

buffé

Dagligvaror

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj