blötlägga

Fotograf/bild: The Shisksa in the Kitchen

blötlägga

(1. fuktig, blöt 2. blöta, blötlägga 3. doppa 4. mjuka upp 5. urvattnad, laka ur, avsalta 6. späda ut 7. upplösa)

Engelsk översättning 1 damp, wet 2 soak 3 dip 4 soften 5 soaked, leach, desalinate 6 dilute 7 dissolve

Fransk översättning 1 humide, mouille, trempé 2 tremper, mécerer 3 immerger 4 ramollir 5 sans goût, dessaler 6 diluer 7 dissoudre

Italiensk översättning 1 umido, bagnato 2 bagnare, amollare 3 tuffare 4 ammorbidire 5 annacquato 6 diluito 7 dissolversi

Tysk översättning 1 feucht, nass 2 einweichen 3 tauchen 4 weich machen 5 gewässert, auslaugung 6 verdünnen 7 auflösen

Spansk översättning 1 húmedos, mojado 2 mojar, remojar 3 mojar 4 ablandar 5 desalado, lixiviación, desalinizar 6 diluida 7 disolver

  1. Fuktig, blöt (fr. humide, mouille, trempé).
  2. Blöta, blötlägga (fr. tremper, mécerer) = lägga vara i vatten till exempel torkade ärter som kikärter för att de skall mjukas upp innan tillagning, eller lutfisk som behöver avsaltas innan tillagning.
  3. Doppa (fr. immerger).
  4. Mjuka upp, mjukna (fr. ramollir).
  5. Urvattnad, laka ur/avsalta (fr. ~sans goût = smaklös, dessaler = avsalta).
  6. Späda ut (fr. diluer).
  7. Upplösa (fr. dissoudre).

Ösa se > Skopor, slevar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-02

Läs mer

Skopor, slevar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj