Ansning av nypon

Fotograf/bild: Receptfavoriter ¤

ansa

(1. ansa 2. putsa 3. rensa)

Engelsk översättning 1. tend 2. polish, trim 3. clean, pick, string

Fransk översättning 1. soigner 2. façonner 3. nettoyer, nettoyage

Italiensk översättning 1. - 2. lucidare 3. considera

Tysk översättning 1. pfegen 2. putzen 3. putzen

Spansk översättning 1. 2. 3. limpiar

  1. Ansa (fr. soigner = "vårda, behandla") innebär att ta bort oönskade delar innan tillagning. Vanligtvis ansas grönsaker eller rotfrukter, till exempel att ta bort blast, stjälkar och blad. Begreppet är allmängiltigt, men man brukar putsa kött, rensa fisk, och ansa grönsaker.
  2. Putsa (fr. façonner) = ta bort oanvändbara delar. Parera är en branschterm i köttbranschen som innebär att man skär bort senor och hinnor från köttstycken. Läs mer > Stycka kött.
  3. Rensa (fr. nettoyer) = ta bort oanvändbara delar innan tillagning. Man rensar till exempel fisk genom att ta ur inälvor. Jämför filéa. Man rensar även svamp och bär från blad, kvistar och dylikt.

Bilden är från Receptfavoriter som har många bra recept. Klicka på "Receptfavoriter" under bilden för att komma till deras hemsida.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-11

Läs mer

Stycka kött

Film: Så putsas kött

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj