Om järpar

Fotograf/bild: Nature Gate

Om järpar

(kalvjärpe, kalvjärpar, oxjärpe, oxjärpar, persiljejärpe, persiljejärpar)

Järpe är en skogsfågeln (se dito) som namngivit maträtten med samma namn.

Kalvjärpe är en rätt som förekommer i vår tidigaste kokbokslitteratur. Från början var det omalet fint kalvkött från innanlåret eller kotlettraden, som formades till storlek och utseende som järpbröst. Dessa späckades, bryntes och bräserades i grädde på samma sätt som man då gjorde med järpar. Se recept > Kalvjärpe original. I yngre kokböcker har man övergått till enklare kött och att mala det till färs, men fortfarande formade som järpbröst

Andra järpar: Det finns också oxjärpar av nötkött och järpar av blandfärs. Järpar kan också namnges efter sin kryddning, till exempel persiljejärpar. Det finns många sentida varianter av järpar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2015-09

Läs mer

Järpar ¤

Köttfärsrätter

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj