Om värmekällor

Fotograf/bild: University of Utah

Om värmekällor

(värme 1. kontaktvärme 2. konvektion 3. strålningsvärme, Om värme, värmekällor, värmeledningsförmåga, värmetransport, ledningsvärme)

Engelsk översättning heat sources 1. contact heat 2. convection 3. radiant heat

Fransk översättning sources de chaleur 1. chaleur de contact 2. convection 3. chaleur rayonnante

Italiensk översättning fonti di calore 1. contatto calore 2. convezione 3. calore radiante

Tysk översättning Wärmequellen 1. Kontaktwärme 2. Konvektion 3. Strahlungswärme

Spansk översättning fuentes de calor 1. calor de contacto 2. convección 3. calor radiante

Värme (värmeenergi) = "tillstånd uppkommet genom uppvärmning; särskilt motsatt kyla och köld; stundom även liktydigt med (hög) temperatur". Värme skapar rörelse. Läs mer > värme. Värmeledningsförmågan varierar i olika material. Metall har hög ledningsförmåga och trä har låg. Ett metallstycke känns kallare än en träbit även om de har samma temperatur och det går bra att sätta sig på träribborna i en het bastu, men vi bränner oss om det finns spikhuvuden eller kåda i virket.

Värmetransport (värmeöverföring) kan ske genom ledning, konvektion och strålning.
  1. Ledning (kontaktvärme): Värme transporteras spontant från varma till kallare områden genom atomernas värmerörelse. I fast materia till exempel i en kastrull, eller i materia som står i kontakt med varandra till exempel en kastrull på en varm spisplatta eller från kokvattnet till potatisen.
  2. Konvektion (rörelser i gaser och vätskor): Värme transporteras genom förflyttning av uppvärmd materia, till exempel rörelsen i vätska i en kastrull, eller i gas till exempel varmluft i en ugn.
  3. Strålning (värmeutstrålning): Atomernas värmerörelse i materien medför utsändning av elektromagnetisk strålning. Vid måttlig temperatur ligger strålningen i det infraröda området (infravärme). En stor del av den strålning som utsänds från heta föremål är inom det infraröda spektrumet. Stiger temperaturen över 700°C (rödglödning) blir strålningen synlig som i en brasa, glödande kol och i solens värmande strålar. Strålningen värmer bara objektet den lyser på och inte luften runt om. 

Värmekällor för matlagning:

  • Öppen eld eller glöd för halstring och grillning i strålvärme. Läs mer > Utegrillar.
  • Spisplattor på vilka man kokar och steker mat genom kontakt- eller strålvärme. Läs mer > Spisar, hällar.
  • Ugnar i vilka man kan koka, steka, baka och grilla mat i konvektions- och strålvärme (läs mer > Ugnar). I en ugn kan man laga i stilla värme eller i varmluft (läs mer > Laga i varmluft), liksom i torr eller fuktig värme (vatten på underplåt). Läs mer > Om ugnslagning.
  • Mikrovågsugnen värmer maten med hjälp av hastigt växlande mikrovågor. Det är en snabb uppvärmningsmetod av livsmedel (läs mer > Laga i mikro).
  • Rök i vilken man röker mat. Läs mer > Rökar.

Läs mer > Om matlagning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-03

Läs mer

Utegrillar

Spisar, hällar

Rökar

Ugnar

Om ugnslagning

Om stekning

Om grillning, halstring

Om matlagning

värme

Laga i varmluft

Laga i mikro

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj