droppe, stänk

Fotograf/bild: Unsplash ¤

droppe, stänk

(1. droppe, droppar, droppa 2. stänk, stänka, skvätt, skvätta)

Engelsk översättning 1. drop, drops, drip 2. dash, splash, sprinkle

Fransk översättning 1. goutte, gouttes, goutter 2. gicier, éclaboussure, faire des éclaboussures

Italiensk översättning 1. goccia, gocciolare 2. spruzzo, spruzzare, schizzo, schizzare

Tysk översättning 1. Tropfen, tröpfeln 2. Spritzer, spritzen

Spansk översättning 1. gota, gotas, gotear 2. salpicadura, salpicar

Droppe och stänk anges i recept när liten mängd vätska önskas, till exempel en mycket kryddstark vätska som tabasco eller angostura.

  1. Droppe, droppa (fr. goutte) = oprecist volymmått (< 1 ml). En engelsk "drop" = 1/64-dels teaspoon (0.01 ml). Läs mer > Gamla engelska mått.
  2. Stänk, stänka (fr. spruzzare) = oprecist volymmått, vanligtvis åtskilliga droppar. En engelsk "dash" = 1/8-dels teaspoon (1,25 ml). "dash" = 1/8-dels teaspoon (1,25 ml).  

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Gamla engelska mått

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj