Extraktion

Extraktion

(1. extration, extrahera = dra ut, lösa ut något ur något, 2. extrakt = resultatet, Laka ur, urlaka, urlakning, dra ut, lösa ut, dra ut)

Latin: 1. extractio 2. extractum

Engelsk översättning 1. extraction = release something out of something 2. extract = the result

Fransk översättning 1. extraction, extraire = libérer quelque chose de quelque chose 2. extrait = le résultat

Italiensk översättning 1. estrazione = rilascia qualcosa da qualcosa 2. extract = il risultato

Tysk översättning 1. Extraktion = etwas aus etwas befreien 2. Auszug = das Ergebnis

Spansk översättning 1. extracción = liberar algo de algo 2. extract = il risultato

Extraktion (lat. extractio) =

dra ut tand; laka ur el. lösa ut ämne ur blandning;
ur­lakning, ut­lösning; ut­dragning

metod att lösa ut beståndsdelar ur ett ämne med hjälp av något lösningsmedel. Exempel: Koka kaffe. Smakämnen löses ut i det heta vattnet. Att pressa olja ur nötter och frön är också en form av extraktion, liksom att lösa ut socker ur sockerbetor.

Extrakt (lat. extractum) = något som har lösts ut. Exempel: Buljongtärningar, sabbkaffe, maltextrakt och så vidare.

Jämför > dekokt.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01
Läs mer

dekokt

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj