Nobelbanketten, Blå Hallen Stadshuset, Stockholm

Fotograf/bild: Nobel Prize Organization

fest, bankett

(1. fest, kalas, barnkalas, knytkalas, studentfest 2. bankett, galamiddag, taffel 3. bal, kadettbal, maskeradbal 4. coctailparty, mingel 5. ceremonimästare 6. festlokal, bankettsal, balsal)

Latin: festum, collatio

Engelsk översättning 1. feast, party 2. banquet 3. ball, prom 4. coctail party, mingle 5. toastmaster 6. assembly room

Fransk översättning 1. fête 2. banquet 3. bal 4. se mêler avec esprits mixtes 5. maître des cérémonies 6. salle de banquet

Italiensk översättning 1. festa 2. banchetto 3. ballo 4. si mescolano con spiriti misti 5. Maestro Cerimonie 6. salone da festa

Tysk översättning 1. Fest 2. Bankett 3. Ball 4. Fest mit gemischte Spirituosen 5. Meister der Zeremonien 6. Festsaal

Spansk översättning 1. fiesta 2. banquete 3. baile 4. fiesta de espíritus mixtos 5. maestro de ceremonias 6. salón de banquetes

  1. Fest (fr. fête från latinets festum) har religiöst ursprung med anknytning till religiösa händelser till exempel jul och påsk, eller till livets nyskapelse. Nyskapelsen speglar också "bondeåret" med firande av sådd, skörd och annat. Även nationella och enskilda bemärkelsedagar brukar firas med en fest. Varje kultur och religion har sin särskilda festkalender. Utmärkande för fester är högtidsdräkter, mat och dryck, samt sång, musik och dans, processioner och skådespel, offerceremonier etcetera. Festritualet kan vara mer eller mindre komplicerat och ibland omfatta flera dagar. Fest förekommer i många sammansatta ord som festföremål (den som skall firas), festföreställning (på teater), festhumör, festrus, festprisse (se > finsmakare & frossare), festklädd, festlokal (se nedan), festplats, festmåltid, festskrift med mera.

    Kalas (från lat. collatio = sammanbärande) är en enklare form av fest, till exempel barnkalas. Från 1500-talet är det namn på privata fester som kräftkalas och julkalas, eller vid högtider som bröllop och födelsedagar. "Knytkalas" innebär att gästerna tar med sig mat och/eller dryck. Kalasmat = extra god mat. Kalaskula = tjock mage.
  2. Bankett, galamiddag (fr. banquet, banquette = stoppad bänk) är en storslagen bjudning vid högtidliga tillfällen som överklassbröllop, statsbesök och liknande. Mat och dryck i överdåd. Banketter hålls både under dagtid och på kvällen. Stora internationella sammankomster brukar avslutas med en bankett. Andra exempel är Nobelfesten och Oscarsgalan. Gästerna som är många bär högtidskläder av någon form och vid tillfället brukar högtidliga tal hållas. Banketter har i alla tider hållits av hoven, statsmakter och annan överhet för att visa enhet efter allianser, fira fredsfördrag och liknande. Gala (från spa. gala = festlighet) är ett ord sammanhörande med stor fest och prakt. Sålunda finns det galamiddag, galabal, galaföreställning, galaklänning, galauniform, galaekipage, galavagn med mera.

    Taffel är ett gammalt allmänt ord för skiva eller "tafla", men som i kulinariska sammanhang brukar avse ett stort, förnämt festbord. Hålla taffel = anordna festmåltid. Taffelsal = bankettsal. Täcka taffel = duka. Taffelduk = bordsduk för taffel. Bryta taffeln = avsluta måltiden (genom att ta bort matskivan, läs mer > Tallrikar). Taffel är också ett uttryck för finare, vanligen okryddat brännvin (taffel-akvavit) och senap (taffelsenap), dessutom namn på ett slags piano (taffelpiano) som är föregångare till flygeln, samt många andra äldre betydelser.
  3. Bal (fr. bal) är en stor danstillställning för inbjudna gäster, med eller utan måltid. Baler var vanliga förr i hovkretsar (maskeradbal) och militära sammanhang (kadettbal). Vanligast nuförtiden är studentbaler efter avslutad examen, i Sverige kallade studentfest och i England för "prom" (förkortning av promenade). Gästerna förväntas komma festklädda. För att hålla en bal fordras en balsal, det vill säga en stor och elegant lokal där gästerna kan dansa, helst till "levande" musik.
  4. Cocktailparty och mingel är bjudningar där folk träffas för att gå runt med en drink i handen och prata med varandra. Någon måltid serveras inte men cocktailtilltugg kan förekomma. Moderna cocktails började man blanda i New York och Paris i slutet av 1800-talet, men blev särskilt populära på 1920-talet med införandet av cocktailparties (läs mer > Drinktyper). Numera har man inte längre cocktailparty, utan man "minglar" i stället (eng. mingle = blanda). Antingen blir man inbjuden till mingelparty, eller så minglar man mer eller mindre spontant på någon bar eller pub.
  5. Ceremonimästare, toastmaster (fr. maître des cérémonies) är en person som övervakar eller leder ceremonier, till exempel vid hov eller i statliga sammanhang, samt ansvarar för att uppställda regler följs. Ceremonimästare är ett prestigefyllt uppdrag på akademiska festivitas och spektakel. Toastmaster (eng. toast = skåla + master = mästare) är en person på större fester som utbringar skålar, anmäler talare, läser upp telegram med mera. En toastmaster utses av festarrangören, vilket är en ära i stil med best man på ett bröllop. Han eller hon, ibland både och, förväntas känna festföremålen och gästerna väl, ha talets gåva och dessutom viss grad av humor och förmåga att improvisera. Toastmastern skall balansera händelserna under en måltid så att stämningen hålls hög, samtidigt som maten inte förfars. Hen håller därför också kontakt med köket. En toastmaster blir inte onykter under pågående uppdrag. Gäster som önskar hålla tal skall i förväg anmäla detta innan middagen till toastmastern. Efter middagen upphör i allmänhet toastmasterns förpliktelser och han/hon kan koppla av, kanske med den drink som avstods innan middagen.
  6. Festlokal (fr. salle de banquet) är en större avskild lokal avsedd för privata fester. Festvåning är flera rum avsedda för privat fest, till exempel en matsal med tillhörande rum för samling och välkomstdrink innan maten, eller uppsamlingsrum efter maten där kaffe serveras och dansen kan flöda.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Drinktyper

bordsskick, bordsetikett

finsmakare, frossare

Tallrikar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj