koka

koka

(1. koka. 2. kokt, kokad 3. koka upp 4. koka över 5. vattnets kokpunkt = 100°C)

Engelsk översättning 1. boil 2. boiled 3. come to boil 4. boil over 5. boiling point of water = 100°C

Fransk översättning 1. bouillir 2. bouilli 3. faire bouillir 4. deborder 5. point d´ébullition de l´eau = 100°C

Italiensk översättning 1. bollire, cotta 2. bollito, cotto 3. dare un bollore 4. traboccare bollendo 5. punto di ebollizione acqua = 100°C

Tysk översättning 1. kochen, garen 2. gekocht, gegart 3. aufkochen 4. überkochen 5. Siedepunkt von Wasser = 100°C

Spansk översättning 1. hervir 2. hervido 3. hervir 4. salirse 5. punto de ebullición del agua = 100°C

  1. Koka (fr. bouillir) innebär uppvärmning av vätska till dess kokpunkt, eller uppvärmning av vara i vätska som kokar. Vanligtvis är vätskan vatten, men kan i matsammanhang även vara buljong, vin, matolja (se > Om fritering), eller annan vätska. Koka kan också ha allmän betydelse = laga mat, som i  "kokbok". Det finns många olika kokbegrepp, se högerkolumnen. Läs mer > Om kokt mat.
  2. Kokt, kokad (fr. bouilli) = vara som kokats.
  3. Koka upp (fr. faire bouillir) = hetta upp så att det kokar.
  4. Koka över (fr. deborder) = vätskan kokar så häftigt att det rinner över. "Överkokt" betyder däremot att något har kokat för länge. 

Översikt koka se > Om kokning.

Vattnets kokpunkt: Vatten kokar vid 100°C om lufttrycket är 760 kPa (1 bar), vilket är "normaltrycket" vid havsnivån. Ju högre upp i naturen man befinner sig desto lägre är lufttrycket och kokpunkten. På toppen av Mont Blanc kokar vatten vid temperatur runt 84°C. Vid högre tryck = högre kokpunkt. Se Tryckkoka nedan. I praktiken kokar vatten för de flesta vid 98-101°C beroende på lokalt lufttryck. Vid 90°C bildas små bottenbubblor, runt 95°C en och annan bubbla och från 98°C börjar vattnet bubbla kraftigt. Temperaturen stiger aldrig över kokpunten, i stället förångas vätskan snabbare (stormkokar) om mer värme tillförs. Alkohol (ren sprit) har kokpunkt 78,3°C vid lufttryck 760 kPa.

Energi: Vatten är energikrävande att värma. Det går åt dubbelt så mycket energi att värma vatten jämfört med olja (förutsatt samma mängd till samma temperatur) och när det svalnar ger vattnet ifrån sig dubbelt så mycket energi som oljan. Vatten är en god värmereservoar, vilket innebär att om vi lägger ner samma mängd varor i de båda vätskorna, så sjunker temperaturen i oljan mer än i vattnet.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-01

Läs mer

stormkoka, reducera

Om kokning, bräsering

Om fritering

sjuda, småkoka

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj