Odla cikoriasallat

Fotograf/bild: Film: Charles Dowding, grow chicory

Odla cikoriasallat

(odla frisséesallat, odla escarollsallat , odla rosésallat)

Cikoriasallat omfattar arten Cichorium endivia (frissée/escaroll) och Cichorium intybus (chicorée, rosésallat). Intybus är dessutom av två slag sallatscikoria och rotcikoria. Rotcikoria används för drivning under vintern till en kraftig pålrot, en minisallaten som kallas endiv. Roten kan också torkas, rostas och malas till ett kaffesurrogat. Läs mer i avsnitt Cikoriasallat. Odling av endiv se separat avsnitt Odla indivsallat. Cikoria har samma krav på jord och vatten som vanlig sallat, men vill ha lite varmare under groningen. I gengäld är den frosttåligare på hösten och kan ibland övervintra på friland. Huvudena blir som regel stora, men det finns mindre varianter som också kan odlas året om i kruka inomhus.
Många sorter fungerar att odla som minisallat (se Odling minicikoria).


SORTVAL

Frissée t.ex.: Pancalieri (krusiga, starkt flikiga blad), Ricciutissima d´Ingegnoli (grön-gul), Wallonne (gul-grön),

Escarol t.ex.: Grobo (vågiga gröna blad, gult inre), Scarola verde giant maraichere (grön-gul).

Sallatscikoria t.ex.: Castelfranco (gul-grön), Catalogna a foglie frastagliate (grön, långbladig), Dolce bianca a cuore Pieno d´Ingegnoli, (ljusgrön "sockertopp"), Firestorm (blandad mix), Grumola/Grumolo Verde (grön, bra minisallat), Herby Mixed (mix, kan sås året om innomhus), Mesola, Misticanza d´Insalate (mix, kan sås året om innomhus), Orchidea Rossa (röd), Rossa i Trevisio, Palla Rossa (rosensallat, även som minisallat), Precoce, Variegata de Chioggia (grön-röd, även minisallat), Variegata de Castelfranco (gul-grön).


VÄXTPLATS & JORD

Läge: Solig, varm plats någorlunda vindskyddad.

Jordmån: En djup, humusrik, väldränerad jord är bäst. pH-värde strax över 7. Förbered växtplatsen genom att blanda ut jorden med fin kompostjord innan plantering.


SÅDD, PLANTERING

De olika sorterna odlas på likartat sätt men avvikelser förekommer. Det finns både ett- och tvåriga. De senare kan ibland skördas som minisallat på våren. Många tål ganska mycket frost. Se anvisningar på fröpaketen.

Förkultivering

Förkultiveras vanligtvis inte, men kan ske februari-april för utplantering och tidig skörd under sommaren.

Sådd på friland

Odlingsperiod: Sådd april-augusti för skörd i augusti-december, varierande beroende på sort. 
Utvecklingstid totalt: 2-3 månader.
Temperatur vid sådd: Från +10 till +20°C.
Sådjup: Grunt, 1-2 cm djup såfåra.
Radavstånd: 3-5 dm.

Cikoriasallat bör som regel inte sås förrän jorden är varm i maj-juni. Cikoria vill ha värme under groddningstiden och vid tidig sådd finns risk för att plantan går i blom under sommaren. Vattna i såfåran innan sådd. Viktigt att hålla sådden fuktig. Vill man ha skörd under sommaren förodlar man först i kruka som sedan utplanteras. Vissa sorter är självblekande, ljusgula innuti. För att ytterligare bleka bladen kan ytterbladen bindas upp eller hela plantan täckas några dagar innan skörd.

UNDERHÅLL

Gallring: Gallra efter några veckor när bladen har blivit några centimeter höga. Gallra först 1 dm mellan plantorna, senare till plantavstånd cirka 2-3 dm. Fyll gärna på med lite fin kompostjord runt plantorna.

Bevattning
: Sallat får aldrig lida brist på vatten, för då blir den besk och går tidigt "i stock", dvs bildar stängel och blommar. Risken är störst varma sommardagar.

Gödsling: Stallgödsel som brukas ner under senhösten. Gödsla gärna under sommaren med lite kvävegödsel eller täck med gräsklipp runt plantorna.

Växtskydd: Se avsnitt Växtskydd sallat.


SKÖRD & FÖRVARING

Skördas 2-3 månader efter sådd. Ju äldre och större plantan blir, desto beskare. Inre bleka blad är mindre beska än yttre och godast.

Smak: Mer eller mindre besk.

Förvaring: Direkt efter skörd i kylskåp så kallt som möjligt, +1 till +3°C är idealiskt. Hållbarhet 1-2 veckor.

Läs mer

Växtskydd sallat

Odla endivsallat

Odla mini-cikoria

Endiv

Frösorter cikoriasallat

Film: Grow chicory, radicchio